skip to Main Content

Persbericht Standhuisjes

Westland Verstandig: Strandhuisjes! Waarom laat dit College zeker € 150.000,– liggen?

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 11 november 2014 het besluit genomen om in zee te gaan met één gegadigde voor het realiseren van strandhuisjes op het strand voor Ter Heijde/Monster. Daargelaten of dit een goede ontwikkeling is en de voorwaarden en het bestemmingsplan nog moeten worden vastgesteld, moet geconstateerd worden dat het College de gemeente schade toebrengt door met één gegadigde persé in zee te willen gaan. Wat de reden daarvan is –vanuit één fractie wordt steeds op die ene gegadigde gewezen en ook één van de wethouders heeft in het verleden duidelijk zijn voorkeur uitgesproken- staat in ieder geval vast dat het College daarmee niet de hoogste prijs en het beste plan qua inrichting, opstelling van de huisjes, parkeren, inrichting van de omgeving gaat krijgen. Tijdens de commissievergadering van 12 november jl. bleek dat een andere gegadigde uitgaat van een minimale opbrengst van € 250.000,–, terwijl de gemeente in de begroting € 100.000,– inplant. Dit laatste gebaseerd op de plannen van de gegadigde waarmee het College in zee wil gaan. Dit betekent dat in ieder geval het College de gemeente benadeelt met € 150.000,–. Mede om die reden is een artikel 26-vraag gesteld en zal Westland Verstandig op 25 november a.s. een motie aan de Raad voorleggen.

Het College heeft eerder bij brief laten weten van oordeel te zijn dat zij verplicht was om meerdere gegadigden de gelegenheid te geven in te schrijven om de exploitatie van de strandhuisjes te verkrijgen. Daarop komt nu het College plotsklaps terug. Onverklaarbaar. Dit kan ook niet aan de inwoners van Westland worden uitgelegd. Een geval van vriendjespolitiek of zijn er andere motieven?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top