skip to Main Content

Persbericht supermarkt centrum Naaldwijk

Westland Verstandig blijft tegen veel te grote supermarkt in centrum Naaldwijk: Wat is er toch aan de hand? Koornneef weigert te zeggen wat voor type supermarkt er gaat komen (Ahold, prijsvechter, Jumbo, Lidl) en het College neemt daar genoegen mee

 

Na vele uitstellen zijn op 10 december jl. door het College van B&W en Koornneef de definitieve plannen gepresenteerd voor de bouw van een supermarkt/winkel van 4.500 m2 met daarbovenop parkeergarages en 47 woningen. Uit de vele reacties van buurtbewoners en de volle tribunes in de raadszaal bleek al dat het College en ook Koornneef niet geslaagd zijn in het vinden van draagvlak. Dat is ook lastig omdat een dergelijke grote supermarkt –één van de grootste van Nederland- op die plek gewoonweg niet thuishoort. Om een idee te krijgen, de grootste supermarkt van Nederland is 6.000m2 (Breda naast NAC-stadion).

Saillant is het dat Koornneef en ook het College niet willen zeggen wat voor soort winkel er gaat komen, een prijsvechter, een Albert Heijn, een Jumbo of noem alle ketens maar op. Voor de mate van te vrezen overlast is dit natuurlijk wel belangrijk. Vreemd is het dat het College van Koornneef niet verlangt duidelijkheid te geven nu er een concreet plan voorligt. Koornneef moet dat natuurlijk wel weten, maar wil dat niet zeggen. Flauw of tactisch.

De bewoners voelen zich terecht niet serieus genomen, noch door de gemeente noch door Koornneef. Het plan wordt er doorheen gedrukt. Hoge muren waarop wordt uitgekeken en dit alleen om de portemonnee van Koornneef te spekken omdat die niet ondergronds wil gaan parkeren. Het College had zich in het verleden al geschaard achter de plannen van Koornneef hoe die er ook uit zagen en het College blijft dat doen en luistert wederom niet naar burgers die echt gegronde bezwaren hebben.

Uiteraard kan een derde supermarkt in Naaldwijk gebouwd worden, maar niet op die plek en van die omvang.

Er gaan problemen ontstaan door de toename van het verkeer –de verkeersmaatregelen zijn naar het lijkt niet voldoende-, een meer gevaarlijke situatie voor fietsende scholieren die naar de dichtbij gelegen scholen moeten, een mogelijk verdere leegloop van de Nieuwe Tuinen en het winkelcentrum Naaldwijk omdat gevreesd moet worden dat naast een supermarkt ook andere producten op de 4.500 m2 winkelruimte verkocht gaan worden.

Gevreesd moet worden ook voor het effect van een dergelijke grote supermarkt voor de andere winkelcentra in de kernen Monster, ’s-Gravenzande, De Lier. Ook daar zijn allerlei plannen voor nieuwbouw en uitbreiding. Het College heeft in geval van ’s-Gravenzande nog bevestigd dat zij geen idee heeft wat de invloed is van de komst van een grote supermarkt in Naaldwijk.

De volgende stap is dat er een ontwerpbestemmingsplan gaat komen dat ook weer in de Raad behandeld zal worden. Westland Verstandig zal tegen dat bestemmingsplan zijn omdat nogmaals een supermarkt van deze omvang op deze plek niet gerealiseerd moet worden. Als Koornneef een grote supermarkt wil bouwen, dan zal hij dat op een andere plek in Naaldwijk moeten doen. Wil hij toch op deze plek een supermarkt realiseren, dan zal deze veel kleiner van omvang zowel voor wat betreft vierkante meters als voor wat betreft de hoogte van het totale gebouw moeten zijn. Parkeren zal ondergronds moeten plaatsvinden en appartementen moeten maar ergens anders gebouwd worden. In het centrum van Naaldwijk is daar plaats genoeg voor en er liggen nog een groot aantal percelen braak.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter  

Back To Top