skip to Main Content

Persbericht tevens verklaring van de fractie van Westland Verstandig

Persbericht tevens verklaring van de fractie van Westland Verstandig

Onze fractie zal vanavond niet aanwezig zijn bij de door de coalitie partijen uitgeschreven extra raadsvergadering.

Direct op zaterdag en ook nog gisteren heeft de fractie twee constructieve voorstellen gedaan per mail. Taal noch teken werd hierop vernomen van de coalitie. Mede daardoor staat voor Westland Verstandig vast dat in ieder geval een deel van de coalitie alleen maar uit is op confrontatie en escalatie en dat enkel voor dat doel de extra vergadering nodig is . Ook de dreiging dat bij “geen excuses” Westland Verstandig het voorzitterschap van de Cie maatschappelijke omgeving wordt afgepakt is natuurlijk ondermaats en is tekenend voor de meerderheid van deze Raad. Het ene staat los van het andere.

De volledige fractie blijft staan achter de gebruikte woorden in de raadsvergadering van 1 maart jl. Wethouder Mokaddem gaf op meerdere punten bewust een verkeerde voorstelling van zaken, maakte Westland Verstandig ten onrechte allerlei verwijten en probeerde op die wijze de Raad te manipuleren. Terecht is daarop door de fractievoorzitter van Westland Verstandig in felle bewoordingen gereageerd. Het ging daarbij natuurlijk niet alleen om de vraag wie nu het eerst de politieke wens had om de 25% regeling weer in te voeren. Westland Verstandig had die wens al geuit in november 2013.

Westland Verstandig gaat een stevig raadsdebat niet uit weg. Wat is de reden om niet aanwezig te zijn. Wij vinden de raadsvergadering belachelijk. De poppenkast en het toneelstuk wat werd opgevoerd op 1 maart om kwart voor elf s avonds door een aantal coalitiefracties, de opvallend beschermende houding van een uit de bocht vliegende wethouder Mokaddem, het vervolgens na 1 maart niets doen tot vrijdagmiddag 11 maart te 16.00 u terwijl er een aantal vergaderingen plaatsvonden tussen 1 en 11 maart, het voor het blok zetten van Westland Verstandig om excuses te maken en daaraan gekoppeld de dreiging om anders het MO-voorzitterschap kwijt te raken, het niet reageren op oplossingsgerichte voorstellen van Westland Verstandig en de doorzichtige rol van een gefrustreerde gbw fractie voorzitter die zijn tussentijds vertrek in de vorige raadsperiode wil compenseren. Ook de voordurende weigering om niet op inhoud het gesprek te voeren maar enkel op emotie en vorm hebben bij Westland Verstandig tot het inzicht geleid dat zij verstek laat gaan bij de extra raadsvergadering. Een vergadering die waarlijk niets inhoudt en enkel gericht is op beschadiging mag niet plaatsvinden en is ook niet gericht op hetgeen een goede raad moet willen: behartiging van de belangen van inwoners en bedrijven. Aan fout en kinderachtig haantjesgedrag doet Westland Verstandig niet mee.

Belachelijk deze extra raadsvergadering. Uiteraard is het patroon duidelijk: een raad vol raadsleden met boter op het hoofd. Durft er één raadsfractie wel te zeggen waar het op staat dan wordt met veel bombarie een extra raadsvergadering gepland om de positie van die fractie ter discussie te stellen. In een democratie is dat onbestaanbaar. Er is maar één die over de positie van een fractie en een raadslid gaat en dat is het volk. Deze raadsvergadering is alleen bedoeld om Westland Verstandig te besmeuren in de hoop dat zij minder kiezers krijgt een volgende keer.

De wethouder heeft onze fractie uitgedaagd om een motie van wantrouwen in te dienen. Dat is het bekende “kleffe” spel waar deze wethouder bedreven in is.

Onze fractie zou tegen de wethouder willen zeggen: Als het niet klopt wat wij zeggen dan staat u de weg open naar de Politie om aangifte te doen van laster. Wij dagen u uit!

Tegen de raad wil onze fractie zeggen: Het is het failliet van de democratie dat volksvertegenwoordigers in gezamenlijkheid pogingen doen om een andere fractie/volksvertegenwoordiger de mond te snoeren. Het is wel begrijpelijk dat u dat doet want het is in uw eigen persoonlijk belang. Het is u stuk voor stuk aan te rekenen dat de wethouder zo ver kan gaan om leugens te verkopen. U keurt dat immers goed. Dat weet hij. U heeft zijn belang tot uw belang gemaakt. De leugen van de wethouder is uw leugen. Daarom en alleen daarom is deze raadsvergadering ingelast. Om voor de bühne te doen alsof u kritisch bent. Om rond de wethouder te gaan staan om hem te beschermen tegen een raadsfractie die wel haar mond durft open te doen. Doe u werk, doe wat u uw kiezers heeft beloofd en wees kritisch naar de wethouder, niet naar kritische raadsleden. Neem uzelf serieus als raadslid en maak uzelf niet zo belachelijk.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top