skip to Main Content

Persbericht Twee nieuwe gemeentehuizen: de Minister wijst terug, bal ligt nu echt bij de Westlandse kiezer!

Persbericht

Twee nieuwe gemeentehuizen: de Minister wijst terug, bal ligt nu echt bij de Westlandse kiezer!

De Minister van BZK heeft bij besluit van 28 februari 2014, ontvangen vandaag, het verzoek om vernietiging van het besluit van de Raad van de Gemeente Westland van 30 oktober 2013 gedaan door de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 afgewezen. Verzoek behoort tot het democratisch proces en de Minister is van oordeel dat de raad binnen de grenzen van hetgeen toegestaan is heeft gehandeld.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft destijds het verzoek ingediend om in ieder geval duidelijk te maken dat het laatste woord  aan de Westlandse kiezer is op 19 maart a.s.

De Westlandse kiezer bepaalt of het raadsbesluit van 30 oktober 2013, waarbij besloten werd tot de bouw van twee nieuwe halve gemeentehuizen, doorgaat ofwel wordt ingetrokken. Kiest de meerderheid van de kiezers die geen nieuwbouw willen de partijen die tegen het plan destijds gestemd hebben, dan wordt het plan alsnog ingetrokken. Dat is mogelijk daar ten tijde van de verkiezingen en ook kort daarna nog geen onherroepelijke afspraken tot uitbesteding gemaakt zijn. Die afspraken worden pas begin 2015 gemaakt.

Westland Verstandig-LEO 2.0 is de partij die na intrekking wil doorgaan in de bestaande gemeentehuizen. De uitspraak van de Minister benadrukt nog maar eens dat de Westlandse kiezer het laatste woord heeft, en terecht.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top