skip to Main Content

Persbericht Waarom geen debat over gevolgen bouw twee halve gemeentehuizen met Westland Verstandig?

Waarom geen debat over gevolgen bouw twee halve gemeentehuizen met Westland Verstandig?

Vorige week heeft wethouder Meijer de -in zijn ogen juiste- feiten over de bouw van twee halve gemeentehuizen aan de Westlandse bevolking gepresenteerd. Daarvoor werd advertentieruimte ingekocht. Westland Verstandig wilde over die “feiten” in debat met de wethouder tijdens de openbare raadsvergadering van 17 november jl. en diende daartoe een motie in. Echter door de houding van de coalitiepartijen werd dat debat feitelijk onmogelijk gemaakt. Een slechte zaak voor de democratie. Begrijpelijk dat de andere politieke partijen niet in debat willen met Westland Verstandig omdat zij dan moeten toegeven dat de bouw van twee nieuwe halve gemeentehuizen veel duurder is dan de wethouder wil doen geloven, ook de financiële voordelen ten opzichte van de nu bestaande situatie zich niet voordoen en erkend moet worden dat het financieel beter is voor de gemeente om in de bestaande gebouwen door te gaan.

Waar gaat het om? Westland Verstandig constateert dat de bouw van de twee halve gemeentehuizen de gemeente meer dan € 100.000.000,– gaat kosten. Gedurende 25 jaar moet een gebruiksvergoeding betaald worden van € 2.5 miljoen welk bedrag jaarlijks fors geïndexeerd gaat worden. Dat betekent dus minimaal € 62.5 miljoen (25 x € 2.5 miljoen). Bij dat bedrag moet opgeteld worden de € 24.4 miljoen aan voorbereidende kosten en de zogenaamde aanbetaling aan aannemers en de sterk afgewaardeerde gronden. Dat levert totaal € 86.9 miljoen op. Een groot aantal gebruikskosten die in de toekomst gemaakt worden zitten er niet in. Voorts is natuurlijk de Rabobank gekocht voor € 7.1 miljoen en die is inmiddels afgeboekt tot € 2.5 miljoen, terwijl ook op de grondwaarde aan de Tiendweg fors is afgeboekt. Voeg daarbij dat ook de infrastructuur rondom de twee halve gemeentehuizen nog aangepast is of moet worden en dan is duidelijk dat twee halve nieuwe gemeentehuizen de gemeente op termijn veel meer dan € 100.000.000,– gaan kosten.

Ook de DBFMO-constructie wordt fel bekritiseerd door mensen die er verstand van hebben. Één van de punten is dat het extra duur is omdat bouwers een rendement willen halen van meer dan 12%, waarvan ook in dit geval sprake is, maar ook staan er na afloop van de gebruiksovereenkomst in 2042 twee halve gemeentehuizen die waardeloos zijn. Immers degene die de gebouwen moet onderhouden doet niet meer dan dat en innovatie of verdere vernieuwingen vinden niet plaats.

Het College gaat ook de fout in met betrekking tot de kostenvergelijking van nieuwbouw met de vier bestaande gemeentehuizen. De bestaande gemeentehuizen tellen 833 werkplekken en hebben een oppervlakte van 20.000m2. De kosten zijn nu op jaarbasis € 1.250.000,–. De twee halve gemeentehuizen zijn 10.000m2 groot, bevatten 517 werkplekken en kosten minimaal € 3.500.000,– per jaar, maar eigenlijk veel meer omdat een aantal kosten gewoon niet zijn meegenomen. Dit betekent dat hoe langer we in de bestaande gebouwen doorgaan, dat per maand de gemeente ongeveer € 200.000,– oplevert.

Nu zegt de meerderheid van de politiek dat de oude gebouwen grondig gerenoveerd moeten worden en dat dat kosten meebrengt, ongeveer € 35 miljoen, zijnde 20.000 x € 1.750,– per vierkante meter. Dat bedrag is in 2011 een keer via een zogenaamde quickscan berekend, maar is natuurlijk niet correct. Niet alleen is het bedrag veel te hoog, maar bovendien is het natuurlijk onzin om te denken dat alle vier bestaande gemeentehuizen nog nodig zijn in de toekomst. Alleen ’s-Gravenzande en Naaldwijk zijn meer dan 11.000m2 groot. Ook nut en noodzaak om alle gemeentehuizen gelijktijdig te gaan strippen en volledig nieuw te bouwen is natuurlijk geen aannemelijk scenario. Dus ten onrechte wordt dit aangenomen.

Ook “het feit” dat na de bouw van twee halve gemeentehuizen sprake is van één centrale huisvesting voor ambtenaren komt gewoon niet uit omdat de ambtenaren ook na de bouw van twee halve gemeentehuizen over zeven locaties in Westland verdeeld zitten, te weten de ene helft van het gemeentehuis 130, de andere helft 397, Werkplein circa 50, Wilhelminaschool circa 50 en de gemeentewerven tussen 50 en 100. Versnippering ten top dus.

Zie ook onze website met de presentatie zoals Westland Verstandig die had willen houden tijdens de raadsvergadering. Het is er niet van gekomen omdat de coalitiepartijen dreigden de raadszaal te verlaten. Jammer, democratie betekent ook debatteren in het openbaar.

Powerpoint gemeentehuis 17-11-15

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top