skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig blijft van oordeel dat Deloitte de controle van de jaarrekening 2014 moet afmaken

Westland Verstandig blijft van oordeel dat Deloitte de controle van de jaarrekening 2014 moet afmaken

 

Zoals eerder al aangegeven is Westland Verstandig van oordeel dat Deloitte de controle van de jaarrekening 2014 moet afmaken. Deloitte zelf vond naar aanleiding van de brief van 6 mei jl. van de fractie dat zij de werkzaamheden moest opschorten. Inmiddels heeft verder overleg plaatsgevonden en Deloitte heeft een verzoek ingediend bij de AFM. De fractie van Westland Verstandig heeft zich ook tot de AFM gewend en heeft alle stukken toegezonden en ook de AFM verzocht de voorwaarden te bepalen waaronder Deloitte de werkzaamheden kan afmaken. Dat is vanaf het begin de opzet van Westland Verstandig geweest. Westland Verstandig vindt zelf dat de zorgplicht die op Deloitte rust met zich mede brengt dat zij de werkzaamheden afmaakt waarbij wel gesteld zij dat Deloitte volledige inzage moet geven in de verstrekte adviezen die niet vooraf gemeld zijn vanaf 2010 tot op heden en ook de facturen die Deloitte voor die adviezen gestuurd heeft aan het College. Enkel dan kan bekeken worden waar wel het eigen vlees gekeurd wordt en waar niet. Alleen op die wijze kan nog enigszins de onafhankelijkheid gewaarborgd worden. Na de controle van de jaarrekening 2014 moet Deloitte het veld ruimen en kunnen klachten worden ingediend waarbij uitgangspunt is en blijft dat in feite het College fout gehandeld heeft en de onafhankelijkheid van de raadsaccountant in gevaar gebracht heeft. Bekeken moet worden na de controle of die afhankelijkheid de accountant nog verder beïnvloed heeft bij zijn controle. Nu moet afgewacht worden hoe de AFM beslist op het verzoek van Deloitte. De beslissing wordt begin volgende week verwacht.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top