skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Blijkbaar bij andere partijen en het College veel onduidelijk over gemaakte afspraken met Deloitte

Westland Verstandig: Blijkbaar bij andere partijen en het College veel onduidelijk over gemaakte afspraken met Deloitte

Nadat Deloitte de werkzaamheden terecht heeft neergelegd en de overname van de werkzaamheden door een nieuwe raadsaccountant, ontstaan er discussies over wat nu precies de afspraken met Deloitte waren. Die afspraken zijn luid en duidelijk geformuleerd en zijn terug te vinden in stukken. Met name het verslag van het ROF van 14 september 2009 en de toelichting van Deloitte middels sheets. Deloitte geeft onder punt 6 van het verslag aan hoe de onafhankelijkheid gewaarborgd moet worden doordat vooraf bij de griffie gemeld moeten worden alle opdrachten van het College. Ook worden door Deloitte vragen van individuele raadsleden behandeld. Wel moet beantwoording via de griffie plaatsvinden zodat de hele Raad kan kennis nemen van het antwoord. Hierover zijn dus duidelijke afspraken gemaakt. Zie ook het verslag onder punt 6.

Ook is in 2009 door Deloitte duidelijk gemaakt hoe met de onafhankelijkheid moet worden omgegaan. Zie de sheets van Deloitte en op pagina 3 “Onafhankelijkheid accountant” waar onderscheid gemaakt wordt in dienstverlening Deloitte in vijf categorieën, te weten controlewerkzaamheden in opdracht van de Raad (1), specifieke vragen Raad, individuele raadsleden of griffie (2), overige controles of controle gerelateerde werkzaamheden in opdracht van het College (3), administratieve ondersteuning (4), consultancy/adviesopdrachten (5). Zie de categorieën en zie met name ook de sheet op pagina 5. Controles of controle gerelateerde werkzaamheden in opdracht van het College (3) moeten vooraf gemeld worden. Bij administratieve ondersteuning (4) en consultancy/adviesopdrachten (5) met de Raad bespreken. Dit laatste is natuurlijk nimmer gebeurd, maar ook zijn lang niet alle opdrachten van het College (3) vooraf aan de Raad gemeld en de laatste jaren nauwelijks nog.

Dit is informatie die belangrijk is voor de beoordeling en de vraag is of Raad en collegeleden hiervan kennis dragen. De meeste opdrachten van de meer van € 1.000.000,– hadden betrekking op 4 en 5. Hierover is nooit met de Raad gesproken.

Dit plaatst de accountantskwestie in een bepaald daglicht en Westland Verstandig heeft terecht deze kwestie aanhangig gemaakt omdat zowel het College als Deloitte zich absoluut niet aan de afspraken hielden met alle nadelige gevolgen voor de gemeente.

Kort en goed: Uit het verslag en de toelichting uit 2009 blijkt dat Deloitte de door haarzelf en ook door het College meegegeven richtlijnen heeft overtreden.

bijlage persbericht 30-11-15 verslag ROF 14 september 2009

bijlage persbericht 30-11-15 toelichting Deloitte middels sheets

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top