skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Burgemeester nu echt in paniek en verspreidt onjuiste berichten

 

Westland Verstandig: Burgemeester nu echt in paniek en verspreidt onjuiste berichten

Onze fractie wordt benaderd door woedende, boze en zeer verdrietige bewoners van het “asbestgebied” in Wateringen. Wat is er aan de hand? In een brief van vandaag deelt de burgemeester mede dat de Provincie afstand neemt van het rapport Waterman. Dat is zeker niet correct. De Provincie heeft inmiddels wel drie keer excuses aangeboden dat het rapport uitgelekt is. Over de inhoud heeft de Provincie niets opgemerkt in brieven of persbericht. Aan de juistheid van de inhoud van het rapport -zo bleek in de commissie van Provinciale Staten vanmiddag- wordt door de Provincie ook geen mededeling gedaan. Vooralsnog wordt de inhoud als juist gezien. Ook de bewoners herkennen zich volledig in de beschrijving en conclusies door Waterman in het rapport en de burgemeester weet dat. De burgemeester verspreidt dus welbewust onwaarheden om zichzelf in een betere positie te brengen. Het vertrouwen van de burgers in de burgemeester- durft Westland Verstandig te stellen- heeft hierdoor weer een verdere knauw gekregen. Een burgemeester die dit soort “fratsen” uithaalt, deugt niet wordt gezegd. Zo ga je niet met de burgers om. Hij probeert zijn gelijk te halen daar waar hij geen gelijk heeft. Niet uit te sluiten valt dat de burgemeester nog wat “bewerkacties” zal voeren voor de raadsvergadering om alsnog gedaan te krijgen dat hij zijn zin krijgt bij de Provincie. Tja politiek hè … Zo werkt de burgemeester nou eenmaal, ook in andere dossiers. Gehoopt moet worden dat de good old boys en partijgenoten bij de Provincie nu een keer de rug recht houden en niet aan vriendendiensten gaan doen voor de raadsvergadering. Ook wordt gesteld dat de Provincie het plan van aanpak “bekrachtigd” heeft. Ook dit is onzin. De Provincie heeft gezien dat na sommatie in alle haast een plan van aanpak is gemaakt en de gemeente weer in beweging is gekomen is. Over de inhoud heeft de Provincie geen echte mening. Dat kan ook niet omdat de Provincie niet alle informatie blijkt te hebben. Ook die opmerking van de burgemeester is dus niet correct. Slechte beurt weer van de burgemeester. Wanneer houdt hij op met dit soort irritant gedrag waardoor de Wateringse burgers weer een klap in het gezicht krijgen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top