skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: CDA-onderonsje tussen Van der Tak en Smit?

Westland Verstandig: CDA-onderonsje tussen Van der Tak en Smit?

Westland Verstandig heeft op 29 mei de Commissaris van de Koning, CDA-er Smit, verzocht te bemiddelen tussen de burgemeester en Westland Verstandig over de afgifte van de opdrachten door het College aan Deloitte en de facturen vanaf 1 januari 2010. De burgemeester heeft die stukken toegezegd, maar komt die toezegging niet na. Voorts heeft de raadsfractie recht om de gevraagde stukken te ontvangen. Immers wat probeert het College te verbergen. Om achteraf niet het verwijt te krijgen dat Westland Verstandig dan de Commissaris van de Koning had moeten benaderen is de Commissaris om bemiddeling gevraagd. Voorts is aangedrongen op een spoedige reactie door de Commissaris.

Na ruim vijf weken geeft de Commissaris dan bericht. Uiteraard zoals al eerder in een andere kwestie het geval was, op de avond voor de raadsvergadering. Op die wijze kon de burgemeester, om nog een keer te tonen dat hij niet boven maar tussen de partijen staat, nog een keer aangeven dat de Commissaris niet wilde bemiddelen.

Erger is het dat de Commissaris zonder dat hij de griffier van de gemeente of de fractie van Westland Verstandig heeft gehoord, een waardeoordeel geeft. De brief van de Commissaris wordt bijgevoegd. Onmiddellijk is daarop door de fractie van Westland Verstandig gereageerd. Een kopie van die reactie wordt eveneens bijgevoegd en die reactie is gisteren ook in de Raad voorgelezen.

Al ’s ochtends vroeg bij de verzending van de mail werd door Westland Verstandig voorspeld dat Van der Tak de mail van de Commissaris wel zou gaan voorlezen in de Raad. Niet dat wij een glazen bol hebben, maar zo is Van der Tak nou eenmaal. De Commissaris leent zich voor dit spelletje en dat is natuurlijk niet vreemd omdat beiden van het CDA zijn, beiden op een volstrekt zinloze handelsmissie geweest zijn in het Verre Oosten etc.

In ieder geval is duidelijk dat van de Commissaris weinig heil valt te verwachten in deze kwestie, zodat gevraagde documenten op een andere wijzen moeten komen. Zonde van ieders tijd en energie, maar het is wel belangrijk dat een volledig beeld verkregen wordt wat er nu precies door de accountant allemaal is gedaan. De Commissaris is inmiddels om een verklaring gevraagd waarom een brief op de avond voor de raadsvergadering kwam, met wie binnen de gemeente contact geweest is en of hij op de hoogte was van de bedoeling van de burgemeester om de brief (weer) voor te lezen tijdens de raadsvergadering.

e-mail aan Commissaris van de Koning 29-5-15

brf Commissaris van de Koning 6-7-15

e-mail aan Commissaris van de Koning drs. J. Smit 7-7-15

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top