skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Coalitie probeert herbenoeming burgemeester Van der Tak nu al naar haar hand te zetten

 

Westland Verstandig: Coalitie probeert herbenoeming burgemeester Van der Tak nu al naar haar hand te zetten

In de raadsvergadering van 17 november jl. kwam de verordening inzake de herbenoemingscommissie van burgemeester Van der Tak als agendapunt naar voren. Vooraf was tussen partijen een compromis bereikt, in zoverre dat de wethouders om advies gevraagd zouden worden en wat hun mening was over de eventuele herbenoeming. Plotsklaps kwam de coalitie met een amendement dat één of zelfs misschien wel meerdere wethouders deel zouden moeten kunnen nemen aan het overleg in de commissie. Dit is natuurlijk lijnrecht in strijd met het feit dat de Raad gaat over de herbenoeming en niet de collegeleden. De coalitiepartijen probeerden dit door te drukken en toen bleek dat de oppositiepartijen daar groot bezwaar tegen hadden en ook zich overvallen voelden en afspraken niet werden nagekomen die eerder bij het Presidium wel gemaakt zijn, werd het amendement maar ingetrokken.

De slechte smaak in de mond bleef wel over dat in ieder geval de coalitie geprobeerd heeft op die wijze de herbenoeming te sturen. Dit is onjuist en Westland onwaardig. Transparantie en geen achterkamertjes, dat is waar Westland Verstandig voor staat.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top