skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College blijft onjuiste voorstelling van zaken geven rondom raadsaccountant

 

Westland Verstandig: College blijft onjuiste voorstelling van zaken geven rondom raadsaccountant

Het College geeft voor circa € 1.5 miljoen exclusief BTW opdrachten aan de accountant over vijf jaren zonder melding aan de Raad. Uit de inmiddels verkregen gegevens over 2010 tot en met 2014 blijkt dat Deloitte over de jaren 2010 tot en met 2014 aan de gemeente Westland circa € 2.050.000,– exclusief BTW gefactureerd heeft. Onderzoek en navraag van de fractie Westland Verstandig heeft uitgewezen dat de Raad aan haar raadsaccountant over die vijf jaren circa € 550.000,– exclusief BTW betaald heeft voor het reguliere controlewerk en losse opdrachten. Deloitte heeft veel meer in rekening gebracht voor het controlewerk dan afgesproken was. Daarover is het laatste woord voor wat betreft de fractie van Westland Verstandig nog niet gezegd. Deloitte zal het teveel ontvangene van de Raad moeten terugbetalen. Dat betekent dat het College voor circa € 1.500.000,– exclusief BTW opdrachten aan de raadsaccountant gedurende 2010-2014 verstrekt heeft. De aard van de opdrachten is –globaal- bekend. Het College houdt de facturen geheim en wil deze alleen maar ter inzage geven. Dat is weer een typisch staaltje van achterkamertjes en achterhouden voor de openbaarheid van informatie.

De fractie van Westland Verstandig is verbijsterd over het grote aantal opdrachten door het College aan de raadsaccountant. Het feit dat gedurende langere tijd een medewerker van Deloitte meegewerkt heeft binnen de gemeente aan de administratie en vervolgens diezelfde Deloitte die administratie moet controleren, is alleszeggend. Ook verbijstering is er over de omvang van de betaalde bedragen door het College. De Raad wist daar niets van. Inmiddels heeft het College via de WOS laten weten dat de werkzaamheden van Deloitte altijd transparant door de accountant zijn gecommuniceerd en ook zijn terug te vinden in de jaarrekening van de gemeente. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. De Raad wist van niets en uiteraard zijn die bedragen ergens in de jaarrekeningen “verborgen” opgenomen, maar niet te traceren. Hier had het College de Raad actief moeten informeren en ook Deloitte had dit moeten doen.

Opvallend is het jaar 2014 als de problemen al zichtbaar zijn. Deloitte zou in dat jaar nauwelijks nog opdrachten van het College hebben ontvangen, terwijl toch toen het onjuiste advies inzake de samenvoeging van de reserves gegeven is in dat jaar. Blijkbaar hebben Deloitte en het College het niet meer aangedurfd om dat advies te laten declareren. Dat betekent dat over 2014 minder dan de helft door Deloitte aan de gemeente in rekening is gebracht dan de jaren daarvoor. Dit is de verdienste van Westland Verstandig. Wel is het natuurlijk dan zo dat de opdrachten die Deloitte voor het College heeft uitgevoerd in 2014 niet meer zijn te achterhalen middels de facturen. Deloitte en het College zal verzocht worden kenbaar te maken welke opdrachten in 2014 door het College aan Deloitte gegeven zijn. Overigens is voor de samenvoeging van de reserves voldoende correspondentie aanwezig waaruit blijkt dat Deloitte meerdere adviezen gegeven heeft aan het College. Wordt vervolgd.

De fractie van Westland Verstandig heeft deze kwestie laten agenderen in de openbare Presidiumvergadering van woensdag. Blijkbaar is het College blij met deze agendering. De fractie van Westland Verstandig zal deze kwestie ook in de eerstkomende raadsvergadering laten agenderen. Dit is allemaal heel ernstig en valt niet goed te praten.

Oplegger documenten (3)  Overzicht Facturen Deloitte 2010  Overzicht Facturen Deloitte 2011  Overzicht Facturen Deloitte 2012
Overzicht Facturen Deloitte 2013  Overzicht Facturen Deloitte 2014  Q) Bijlage I schrijven aan GS  Q) Bijlage II schrijven Z-H inzake jaarrekening 2014 (G15-001917)  Q) Schrijven college inzake jaarrekening 2014 (15-0639700)  Toelichting natuurlijke adviesfunctie

Onderstaand overzicht geeft aan de door de Raad betaalde bedragen:

overzichten facturen Deloitte 2009 -2015

Op de site www.westlandverstandig.nl kunt u cijfers en overzichten bekijken.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top