skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College erkent nu ook dat de exploitatiekosten van de bestaande gemeentehuizen veel lager zijn dan de exploitatiekosten van de twee halve nieuwe gemeentehuizen

 

Westland Verstandig: College erkent nu ook dat de exploitatiekosten van de bestaande gemeentehuizen veel lager zijn dan de exploitatiekosten van de twee halve nieuwe gemeentehuizen

Bij de beantwoording van de vragen die Westland Verstandig gesteld heeft naar aanleiding van de begroting komt eindelijk de aap uit de mouw. De exploitatielasten van de bestaande gebouwen (ongeveer 19.200m2 voor 618 fte’s) bedragen inclusief hoognodig reparatiewerk ongeveer € 1.250.000,– en dezelfde lasten van de twee nieuwe gemeentehuizen bedragen maximaal € 3.7 miljoen. Daarbij komt dat de kosten van het Werkplein meer dan € 400.000,– huur plus bijkomende kosten en sociale kernteams bestaande uit 40 fte’s en de gemeentewerven, niet zijn meegenomen in de totale kosten. Straks zullen er in de twee nieuwe gemeentehuizen 527 arbeidsplekken zijn en zal de oppervlakte circa 10.000m2 zijn. Uitgaande van de oppervlakte van de bestaande gemeentehuizen hadden de circa 200 ambtenaren die nu niet in de twee gemeentehuizen gehuisvest zullen worden, gehuisvest kunnen worden binnen de bestaande gemeentehuizen. Dat betekent dat de ambtenaren over vijf tot zes gebouwen in Westland verspreid zitten. Dit is bepaaldelijk geen centrale huisvesting. De pagina’s 44 tot en met 46 van de antwoorden van het College worden bijgevoegd. Daaruit blijkt ook dat er nog bijkomende kosten te verwachten zijn van verhuizing en “herschikking van middelen”, maar dat die pas in de begroting 2017 zullen worden opgenomen. Voeg daarbij dat ook de ICT en de inrichting nog extra zijn bij de twee nieuwe gebouwen, en dan zal duidelijk zijn dat alles wat tot nog toe gezegd is door het College over lagere kosten onjuist is. Voeg daarbij dat ook nog kosten gemaakt zijn voor de rotonde aan de Middelbroekweg en kosten nog gemaakt moeten worden voor de infrastructuur rondom het Rabocomplex aan de Verdilaan, dan is nog meer duidelijk dat het College geen openheid van zaken tot nog toe heeft betracht.

bijlage persbericht 2-11-15 blz. 44 tot en met 46 beantwoording College

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top