skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College handelt niet integer bij informatieverstrekking over de 2 nieuwe gemeentehuizen

 

Westland Verstandig: College handelt niet integer bij informatieverstrekking over de 2 nieuwe gemeentehuizen

Vier keer, sedert 24 augustus 2015, heeft de fractie van Westland Verstandig gevraagd de beschikking te krijgen over het in theater De Naald ondertekende gunningscontract voor de 2 halve gemeentehuizen. Vorige donderdag werd dan “het contract” digitaal verstrekt, zij het met de opmerking dat het niet op internet mocht worden geplaatst en de raadsleden prudent er mee om moesten gaan. Op zich al vreemd. Curieus en politiek onaanvaardbaar is het te moeten constateren dat niet de ondertekende overeenkomst is “vrijgegeven” maar blijkbaar iets anders. Bij de commissievergadering van morgen stelt Westland Verstandig een uitvoerige rondvraag. In de overeenkomst ontbreken alle financiële, technische en organisatorische gegevens. Sprake is van een “gecorrumpeerd” document. Eigenlijk ontbreekt alles en ligt er slechts een algemeen modelcontract. Ook ontbreken praktisch alle bijlagen, althans deze zijn blanco en zijn er blijkbaar nog helemaal niet. Het toppunt is dat de handtekeningen ontbreken. Desgevraagd deelde de wethouder vrijdag jl. telefonisch mede dat die geheim waren. Zelf was de fractie aanwezig bij de openbare ondertekening. Wat is daar dan ondertekend? Wethouder Meijer en het College gedragen zich walgelijk door te doen alsof een contract verstrekt wordt maar in feite alleen maar standaardteksten uit het model geven. Ook door te verbieden om dit inhoudsloze stuk te verspreiden . De Raad wordt gewoon bewust in de tang en “in het ootje “genomen. Kafka-toestanden. Ongetwijfeld zal de rest van de Raad dit ook weer slikken en blijkbaar vertrouwt het College daar volledig op. Waarom deze geheimzinnigheid? Is dat ook de reden dat pas in het voorjaar 2016 de vergunningsaanvragen gedaan worden en dat tot die tijd over belangrijke bepalingen nog onderhandeld moet worden? Hoe lang kan dit College op deze wijze doorgaan door de Raad stelselmatig niet te informeren over belangrijke zaken. Westland Verstandig zal voor transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid van het gemeentebestuur blijven strijden. Daar is nu natuurlijk geen sprake van. Het gemeentehuizencontract is weer het zoveelste voorbeeld. De burgers hebben recht om te weten wat er aan de hand is, toch …… Bijgevoegd wordt de rondvraag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top