skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College is helemaal “om” voor wat betreft zwembad De Hoge Bomen

Westland Verstandig: College is helemaal “om” voor wat betreft zwembad De Hoge Bomen

Bij de presentatie van de zogenaamde Voorjaarsnota, zijnde de vooruitblik van het College op het komende begrotingsjaar, heeft het College voor het eerst bekend gemaakt dat zwembad De Hoge Bomen nu definitief open blijft, ook na 1 januari 2017. Het College deed eerder vaag over wat nu precies de bedoeling is. Ofwel alleen een jaar respijt en daarna alsnog een besluit over het al of niet sluiten van het zwembad. Nu is er duidelijkheid. De gemeente zal ook voor het geval de thans lopende inschrijving geen resultaat oplevert, hetgeen te verwachten valt gezien de besteksvoorwaarden, de exploitatie voortzetten. Het College neemt de benodigde gelden daarvoor in de komende begroting op. De gebruikers van zwembad De Hoge Bomen kunnen dan ook gerust zijn dat “hun” zwembad definitief van de sloop gered is. Ook een pluim op de hoed van de huidige exploitant die ook weet waar hij aan toe is en de erg goede wijze van exploiteren, ook in de komende jaren naar wij hopen, kan voortzetten. Ook goed van de gebruikers van het zwembad, Westland Verstandig en LPF Westland die tezamen de andere politieke partijen wisten te overtuigen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top