skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Deloitte haakt definitief af

 

Westland Verstandig: Deloitte haakt definitief af

Deloitte heeft gisteren na een gesprek met burgemeester Van der Tak aangegeven definitief geen accountant van de gemeente meer te zijn. Waarom burgemeester Van der Tak dat gisteren tijdens de raadsvergadering niet heeft medegedeeld aan de Raad, is onduidelijk.

Westland Verstandig vindt het definitief terugtreden van de accountant onvermijdelijk gezien de gang van zaken. Overigens heeft Westland Verstandig al in mei erop aangedrongen dat de aanbesteding zou worden opgestart voor een nieuwe accountant. Ook dat verzoek hebben de andere raadspartijen naast zich neergelegd en nu is natuurlijk weer haast geboden. Overigens verwacht Westland Verstandig dat na aanbesteding de nieuwe accountant tegen een lager bedrag de werkzaamheden voor de Raad zal gaan verrichten. Anders dan andere partijen suggereren, kost het dan ook geen geld om met een andere accountant in zee te gaan, maar levert het geld op. Er zal een contract moeten worden aangegaan voor drie jaar met de nieuwe accountant die de laagste aanbieding doet, maar die moet wel absolute garanties geven dat hij onafhankelijk zal zijn en alleen maar de controlewerkzaamheden voor de Raad zal verrichten. Dus geen stiekeme adviezen meer aan het College zonder dat de Raad daarvan op de hoogte is.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top