skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Deloitte moet controle jaarrekening 2014 onder voorwaarden afmaken; Wederom storm in een glas water, onnodige paniek, veroorzaakt door College, Burgemeester en raadspartijen

Westland Verstandig: Deloitte moet controle jaarrekening 2014 onder voorwaarden afmaken; Wederom storm in een glas water, onnodige paniek, veroorzaakt door College, Burgemeester en raadspartijen

Zoals de verwachting was en zoals ook Westland Verstandig steeds heeft aangegeven, heeft de AFM aan de accountant gezegd dat zij de jaarrekeningcontrole 2014 moet afmaken. Alle heisa die de andere politieke partijen onder leiding van de Burgemeester gemaakt hebben de afgelopen weken is dus volgens de AFM zeker niet nodig geweest.

Wel heeft de accountant maatregelen voorgesteld om “de eventuele bedreiging van de onafhankelijkheid” weg te nemen. Wat die maatregelen zijn houdt Deloitte voorlopig achter. Deloitte weigert de correspondentie tussen haar en de AFM af te geven. Welke maatregelen nodig zijn is dan ook niet duidelijk. Inmiddels verzocht Westland Verstandig het Presidium –met bijgaande brief- Deloitte te verzoeken de volledige correspondentie met AFM af te geven.

e-mail aan Presidium 21-5-15

Wij zijn blij dat de jaarrekeningcontrole nu gewoon door kan gaan en dat verder alles gewoon kan worden afgewikkeld zoals gebruikelijk.

Nadat de controle heeft plaatsgevonden kan de Raad gaan oordelen. Bij de vaststelling van de jaarrekening kan het werk van de accountant verder ter sprake komen. Los daarvan zullen de klachten geformuleerd worden.

Zolang de accountant geen inzage geeft in alle opdrachten die zij van het College ontvangen heeft vanaf 2010, zal onzekerheid blijven en uiteraard zal Westland Verstandig dat zowel in de raadsvergadering als bij de accountant ter sprake gaan brengen. Westland Verstandig blijft aandringen op het tijdig verstrekken van deze informatie en zal bij niet verstrekking dit in de verdere procedure met Deloitte betrekken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top