skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig dient motie over wethouder Meijer van GBW opnieuw in

 

Westland Verstandig dient motie over wethouder Meijer van GBW opnieuw in

Westland Verstandig heeft zich tijdens de raadsvergadering van 17 november jl. coulant opgesteld door tijdens de schorsing in het openbaar Presidium, toen bleek dat de coalitiepartijen tegen de behandeling van de motie waren en de oppositiepartijen daarvoor, een geste te doen door de tekst aan te passen en enkel pagina 3 te handhaven. Tijdens de behandeling later op de avond werd ineens een afspraak uit de hoed getoverd dat ik enkel pagina 3 zou voorlezen en geen toelichting meer mocht geven. Gezien de trammelant die dat weer teweeg bracht en ook het feit dat de voorzitter blijkbaar niet in staat was een en ander in goede banen te leiden, is toen maar besloten de motie op dat moment terug te nemen en te bezien hoe verder gehandeld zou worden. Dat vervolgens de burgemeester de wethouder uitvoerig aan het woord liet, de overige fractievoorzitters hun mening liet geven om vervolgens mij het woord niet meer te geven en toen ik het wel nam de geluidsapparatuur uit te schakelen, is aanleiding om de motie opnieuw als agendapunt op te voeren en te behandelen.

Wij willen met de wethouder in gesprek over de door hem plotsklaps in de plaatselijke pers gekochte advertentieruimte met “de feiten” over de twee halve gemeentehuizen. Wij zullen voorts behandeling vragen van het geheime dossier inzake de twee nieuwe gemeentehuizen. De Raad moet dan maar beslissen of dit in openbaarheid moet gebeuren danwel met gesloten deuren. Voor een goed begrip: Westland Verstandig wil uiteraard niet de hele discussie gaan overdoen, maar wil wel wijzen op de gevolgen van het genomen besluit om twee halve gemeentehuizen te bouwen en wil ook nog een keer wijzen op de onjuiste financiële redenaties die daaraan ten grondslag liggen. Zeker nu de wethouder in zijn advertorials weer die oude discussie oprakelt, staat het ons vrij om daarop te reageren. Wij vinden dat de Westlandse burgers recht hebben op eerlijke informatie.

motie 17-11-15 agendering advertorial College

Powerpoint gemeentehuis 17-11-15

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top