skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig doet tevergeefs voorstel om strakkere effectievere raadsvergaderingen

Westland Verstandig doet tevergeefs voorstel om strakkere effectievere raadsvergaderingen

 

Gisterochtend heeft Westland Verstandig een constructief voorstel gedaan aan de overige partijen om te komen tot een betere en effectievere wijze van vergaderen door de Raad. Dit als alternatief voor het door de meerderheid van partijen gewenste monddood maken van fracties, zoals Westland Verstandig, die haar controletaak serieus nemen, echt invulling geven aan het zijn van volksvertegenwoordiger en veelvuldig zelf ook met initiatieven komen om Westland beter te maken. Het voorstel van de andere partijen deugt om meerdere redenen niet. Is niet democratisch, strijdig met de Gemeentewet en alleen maar ingegeven om Westland Verstandig de mond te snoeren. Westland Verstandig accepteert dit niet en zal dat ook niet doen als het voorstel wordt aangenomen. De andere partijen hebben daar al weer lang afspraken over gemaakt en de coalitie wil op deze wijze “hun spelletjes” ongestoord gaan spelen. Men wil een kritische partij op deze foute wijze bestrijden. Dat zal overigens niet lukken. Daarom ook wordt het veel betere voorstel van Westland Verstandig niet eens door de partijen VVD, LPF en CDA, die in het Presidium op dit onderwerp de dienst uitmaken, bekeken. Men wil gewoon alleen maar Westland Verstandig de voet dwars zetten, beschadigen en dat is een doel op zichzelf geworden. Helaas vindt Westland Verstandig. Niet in belang van Westland en niet in belang van de Westlandse burgers. Het voorstel van Westland Verstandig wordt bijgevoegd. Dat voorstel leidt tot een effectievere vergaderwijze en laat de democratische rechten van raadsleden -die er overigens zijn in het belang van de inwoners- intact. Niet het eigen belang van Westland Verstandig is in gedrang maar het belang van de Westlandse burgers die recht hebben op een kritische Raad, die te allen tijde alle mogelijkheden moet hebben om haar zegje te doen. Dit tracht de meerderheid van de Raad, gesteund door College en gemeentesecretaris, onmogelijk te maken. Dit zonder succes overigens want Westland Verstandig blijft doen wat ze steeds gedaan heeft: samenwerken als het kan, positief kritisch als het moet en zeggen waar het op staat bij mistoestanden en ook dat laatste aanpakken. Verregaande spreektijdbeperkingen en monddoodmaakpogingen zullen Westland Verstandig niet hinderen, dat is zeker. Dat een hoop gedoe weer het gevolg is betreurt Westland Verstandig zeer. De andere partijen laten haar echter geen andere keuze. Als de burgemeester boven partijen staat, dan zou hij hier moeten ingrijpen. Of dat voor 29 maart gebeurt is afwachten.

notitie 21-3-16 voorstel spreektijd

notitie 22-3-16 samenvatting effectiever vergaderen

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top