skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig dringt nogmaals aan op een plan wegnemen onveilige verkeersknelpunten in Westland op wegen, fiets- en voetpaden

 

Westland Verstandig dringt nogmaals aan op een plan wegnemen onveilige verkeersknelpunten in Westland op wegen, fiets- en voetpaden

Westland Verstandig heeft op 10 november 2015 een motie ingediend waarbij het College gevraagd werd binnen vijf maanden te komen met een plan inzake veiligheid en verkeersveiligheid in Westland en met name de knelpunten op te noemen en ook aan te geven op welke wijze en op welke termijn oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor die onveilige verkeerssituaties. Voorts is verzocht om een inventarisatie te maken van onveilige leefsituaties in Westland.

Die motie is door alle partijen in de Raad, behalve Westland Verstandig, afgewezen omdat het in beeld brengen niet nodig zou zijn.

Nu, en terecht, worden door een aantal politieke partijen een aantal verkeersknelpunten in Westland aan de orde gesteld. Knelpunten waarmee in de motie al rekening gehouden werd. Zo werden vorige week een drietal vragen gesteld over onvoldoende licht in de Opstalwijk, verkeersonveilige situatie aan de Molenlaan in Honselersdijk in het bijzonder snelheid en de oversteekplaats bij het haventje en het knelpunt bij de Lange Kruisweg in Maasdijk. Uiteraard is Westland Verstandig van mening dat vorenstaande knelpunten dringend moeten worden aangepakt.

Westland Verstandig zal aan de hand van de drie hiervoor genoemde voorbeelden bij de eerstkomende Raad opnieuw de motie indienen om alle Westlandse knelpunten op het gebied van verkeers- en overige veiligheid in Westland in beeld te brengen en ook concrete plannen te maken om er iets aan te doen.

Dat recentelijk in vragen aan het College een drietal knelpunten aan de orde gesteld zijn, bevestigt dat een inventarisatie nodig is en dat het verhelpen daarvan bijdraagt aan de veiligheid in Westland. De motie zoals die werd ingediend en ook werd verworpen, wordt bijgevoegd. In de komende raadsvergadering op 1 maart 2016 wordt deze motie opnieuw aan de Raad voorgelegd.

Motie 13 WV Verkeersveiligheid Westland VERWORPEN (G15-002641)

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

 

 

Back To Top