skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Dubbele slechte en foute start metropool Den Haag – Rotterdam

Westland Verstandig: Dubbele slechte en foute start metropool Den Haag – Rotterdam

De meerderheid van de gemeenteraad heeft in oktober bijna klakkeloos ingestemd met de opname van Westland in de metropool van 24 gemeenten waarin Rotterdam en Den Haag een overheersende rol spelen. Westland Verstandig was voor samenwerking met andere gemeenten, maar tegen deelname als niet eerst de bijzondere positie van Westland goed geregeld was. De vrees bestond anders dat bij verdere verzwakking van de tuinbouw en daarmee verbandhoudende bedrijvigheid in Westland de grote steden Rotterdam en Den Haag -kort gezegd-claims gaan leggen op Westland. Alle raadspartijen -behalve Westland Verstandig en LPF Westland- namen genoegen met de prominente positie van de twee grote steden en verlangden geen nadere garanties voor Westland. Slechte zaak en onverantwoord als volksvertegenwoordigers.

Op 16 december 2014 heeft de raad de college- en raadsleden benoemd die in het bestuur van de metropool gaan zitten. Curieus is het dat de coalitiepartijen vooraf al bepaald en afgesproken hadden dat enkel “hun” mensen benoemd zouden worden. De voorgestelde raadsleden uit de oppositie werden weggestemd door de coalitie. Dit betekent dat burgemeester Van der Tak wordt bijgestaan door een wethouder van zijn eigen partij en 5 raadsleden van de coalitiepartijen. Dit is niet alleen onbehoorlijk, slecht en ongepast, maar getuigt ook van minachting van de oppositie en de Westlandse burgers die door de oppositie vertegenwoordigd worden. Ook geeft dit aan, dat burgemeester Van der Tak niet in staat is boven de partijen te staan. Hij heeft het laten gebeuren dat er een vertegenwoordiging komt die hem kritiekloos zal volgen.

Enige kritische opstelling van Westland in de metropool is erg belangrijk zeker gezien de vele onzekerheden en de drammerige manier van handelen van de burgemeesters van de grote steden Den Haag en Rotterdam. Dat burgemeester Van der Tak al lang achter deze burgemeesters aanloopt is vele malen gebleken. Slechte zaak voor Westland. Zou burgemeester Van der Tak wel zijn taak goed hebben opgepakt, dan had hij bij de coalitie aangedrongen op een gelijke verdeling van posities tussen coalitie en oppositie. Westland Verstandig heeft dat ook al eerder kenbaar gemaakt. Enkel op die wijze is de inbreng van Westland in de metropool enigszins serieus te nemen. Nu bestaat de Westlandse delegatie enkel uit “jaknikkers” die enkel het geluid van de burgemeester en de coalitie laten horen. Onaanvaardbaar en onverstandig.

Westland Verstandig zal de metropool zeer kritisch blijven volgen om de schade voor Westland en de nadelige gevolgen van de keuzes die inmiddels door het college en de raad gemaakt zijn tot een minimum te beperken. Westland Verstandig zal daarvoor actie ondernemen rechtstreeks richting het nieuwe bestuur van de metropool. Met andere woorden de partij zal niet toelaten dat de belangen van Westland verkwanseld worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top