skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: “Geen twee”

Westland Verstandig: “Geen twee”

Vanmiddag begint Westland Verstandig vanuit de informatiestand een demonstratie tegen het bouwen van twee halve gemeentehuizen. Het centrum van de acties gebeurt vanuit een pagodetent die bij de ingang van het gemeentehuis Naaldwijk is geplaatst. Burgemeester Van der Tak heeft daarvoor vergunning verleend voor onbepaalde tijd. De actie zal duren totdat de bouw definitief niet doorgaat. De actie zal heten “Geen twee”.

  • Twee nieuwe gemeentehuizen is onzinnig;
  • Niet duurzaam: De oude gemeentehuizen worden nagenoeg allemaal gesloopt en twee nieuwe gemeentehuizen worden neergezet;
  • Veel duurder: Nieuwbouw van twee gemeentehuizen is veel duurder dan doorgaan in een deel van de bestaande gebouwen;
  • De gemeente moet geld lenen voor de fikse aanbetaling aan de aannemers, terwijl voorts de gemeente 6% rente moet gaan betalen als gebruiksvergoeding gedurende 25 jaar;
  • Als de taken van de gemeente veranderen of de ambtenaren gaan echt op de goede wijze werken, dan zullen snel een groot aantal werkplekken wegvallen. De gemeente zit dan vast aan een 25-jarig “huurcontract”;
  • Uiteindelijk komen de lasten bij de burger terecht;
  • Grote kans bestaat dat de huidige bestuurders (collegeleden en de bepalende mensen van de overige raadsfracties) dat niet meer in hun politieke leven zullen meemaken;
  • Niet bouwen wordt ook ingegeven door de grote onzekerheden die op dit moment in het Westland aanwezig zijn; Een te grote grondpositie, een te hoge gemeenteschuld, een slecht draaiende tuinbouwsector en een aantal zaken die de gemeente wel moet regelen in het belang van haar burgers. De zorg is daar een belangrijk punt van, het openhouden van de bestaande verzorgingshuizen, behoud van zwembad de Hoge Bomen en behoud van het voorzieningenpeil in de kernen. Als er geld moet worden uitgegeven, moet daar het accent liggen en niet op een dom prestigeproject van twee halve nieuwe gemeentehuizen;

 

Door iedereen wordt erkend dat dit de duurste oplossing is. De twee halve nieuwe gemeentehuizen zullen alles meegenomen tegen de 60 miljoen euro’s gaan kosten. Weliswaar wordt een deel daarvan naar de toekomst verschoven -25 jaar-, maar daar blinkt dit College in uit om problemen naar de toekomst te verschuiven. Het lijkt er een beetje op alsof de huidige bestuurders al vooruit willen lopen op hun vertrek op korte termijn danwel tezijnertijd.

 

Met de actie “Geen twee” beoogt Westland Verstandig duidelijk te maken dat de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen absoluut niet in het belang van de inwoners is. De inwoners van Westland zullen dat moeten laten merken aan de politiek omdat anders prestige, pluche en status het gaan winnen van het gezonde boerenverstand. Het bouwen van twee nieuwe gemeentehuizen in deze tijd, ervan uitgaande dat we al twee tot vier hele goede gemeentehuizen op goede plekken hebben, is natuurlijk waanzin. Andere gemeenten in Nederland hebben wel om zich heen gekeken en zijn teruggekomen op hun gemeentehuisnieuwbouwplannen. Westland moet dat ook doen. Daarvoor is de proteststem van de Westlandse inwoners nodig.

 

Westland Verstandig gaat gedurende de komende weken de Westlandse inwoners informeren wat er staat te gebeuren en ook om op die wijze de nodige bewegingen tot stand te brengen. Er zijn natuurlijk veel burgers die gemeentehuismoe zijn en denken “laat maar gaan”. Dit is echter een beloning van onverstandige politiek door de andere politieke partijen in Westland. Ook leidt een dergelijke houding tot lastenverzwaring bij de burgers op termijn. Want die betalen uiteindelijk de rekening.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

foto pagodetent voor gemeentehuis 1 foto pagodetent voor gemeentehuis 2

 

 

Back To Top