skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig hoopt op een echt inhoudelijk debat bij de extra raadsvergadering

Persbericht

 

Westland Verstandig hoopt op een echt inhoudelijk debat bij de extra raadsvergadering

Westland Verstandig heeft aangekaart de dubbelrol van de accountant van Westland. Al meer dan een maand tracht Westland Verstandig stukken boven water te krijgen waaruit blijkt welke opdrachten Deloitte vanaf 1 januari 2010 voor het College heeft uitgevoerd. Ondanks toezeggingen van de burgemeester zijn die stukken er niet. Ook Deloitte heeft meerdere malen toegezegd de stukken te zullen verstrekken. Ook dat is niet gebeurd.

Westland Verstandig wil ook weten onder welke bijzondere condities Deloitte de opdracht over 2014 gaat afmaken. Daarvoor was het gesprek gisteren gepland en vandaar dat Westland Verstandig daar bij wil zijn. Waarom? Omdat Deloitte weigert de correspondentie tussen haar en de AFM beschikbaar te stellen. De Raad heeft het recht te weten hoe de situatie is rondom Deloitte. Daar is niets mis mee. Westland Verstandig hoopt dat we vanavond op inhoud kunnen vergaderen.

Inmiddels heeft fractievoorzitter Vreugdenhil van CDA Westland gemeend persoonlijke dingen aan de orde te stellen zoals puberaal gedrag, eigenbelang, doorslaan, wat denkt de fractie van Westland Verstandig wel. Dit zijn allemaal zaken die niet alleen onjuist zijn en alleen maar stemmingmakerij zijn, maar ook afleiden van het echte inhoudelijke probleem. Het spreekt voor zich dat de ene CDA’er Piet Vreugdenhil de andere CDA’er Van der Tak dekt, bijvalt en niet schroomt om vooral maar niets over de inhoud te zeggen en zich te richten op de brenger van de boodschap. Het zij zo. Erger wordt het als vervolgens een andere CDA’er net doet alsof de accountant niet doorgaat met het werk en allerlei voor de gemeente vervelende financiële gevolgen gaat noemen. Allang achterhaald en blijkbaar, zoals altijd, niet op de hoogte van de inhoud van stukken en de laatste ontwikkelingen. Jammer. Dat Deloitte het werk 2014 af moet maken staat immers vast.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top