skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Inhoud en wijze van tot stand komen besluit College tijdelijke kleinschalige opvang vluchtelingen onverstandig; Westlandse inwoners en gemeenteraad voor het blok gezet. Regentesk gedrag College;

 

Westland Verstandig: Inhoud en wijze van tot stand komen besluit College tijdelijke kleinschalige opvang vluchtelingen onverstandig; Westlandse inwoners en gemeenteraad voor het blok gezet. Regentesk gedrag College;

Het College van B en W heeft op 2 februari 2016 het besluit genomen dat het COA in Wateringen tijdelijk 275 vluchtelingen mag opvangen in een bedrijfscomplex waar nu huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt. Afgezien van de inhoud valt op dat het College blijkbaar al een definitief besluit genomen heeft over deze voor inwoners zo belangrijke kwestie. Noch de Westlandse inwoners en bedrijven, noch de gemeenteraad zijn gekend in de beslissing over aantallen, locatie, veiligheid, financiën, integratie en verdere gevolgen van deze keuze. Over al deze keuzes -denk aan de aantallen- valt natuurlijk het nodige te zeggen en houdt inwoners van Westland terecht bezig en brengt ernstige verdeling. Die discussie wordt nu praktisch onmogelijk gemaakt. Het besluit is genomen en de COA-afspraken zijn in de achterkamertjes alweer gemaakt. Ook wordt uiteraard aangegeven dat er geen enkel probleem te verwachten is. De inwoners en bedrijven kunnen wel informatie opvragen en zelfs van wethouder El Mokaddem van Progressief Westland persoonlijk informatie krijgen, maar het besluit blijft zoals het nu luidt. De Raad kan op 16 februari 2016 nog wensen en bedenkingen naar voren brengen, maar het besluit blijft zoals het nu luidt. Geen enkele transparantie ook. Zowel inwoners/bedrijven als de gemeenteraad zijn gewoon gepasseerd. Dit is weer typisch voor dit College. Los van de keuzes had het College natuurlijk eerst het voornemen kenbaar moeten maken, de inwoners en bedrijven de gelegenheid moeten geven te reageren op inhoud en ook de Raad als volksvertegenwoordiging het oordeel laten geven over het voornemen. Daarna had het College, rekening houdende met een ieders inbreng, knopen kunnen doorhakken en beslissen. Regentesk gedrag van het College. Na bijna een jaar niets doen zou er nu ineens haast zijn, onbegrijpelijk in deze zo gevoelige en zeker Westland verdeeld houdende kwestie. Opvalt ook dat ineens politie en zorg genoeg is, terwijl in andere dossiers geklaagd wordt over een gebrek aan politie en zorg. De ongelukkige aanpak door het College zal ongetwijfeld voor Westland negatieve gevolgen hebben en zal de inhoudelijke discussie nog verder vertroebelen. Westland Verstandig zal zich niet ervan laten weerhouden op 16 februari tijdens de extra raadsvergadering en mogelijk voordien in een bijtijds geplande wel openbare commissievergadering op inhoud het debat met het College aan te gaan. Het College moet daarbij wel worden aangesproken op onaanvaardbaar en regentesk gedrag en daar mag een  goede volksvertegenwoordiging geen genoegen mee nemen. Wordt vervolgd op 16 februari 2016 te 19.00 uur.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top