skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig krijgt eindelijk inzage in de adviesopdrachten van het College aan de raadsaccountant vanaf 2010 tot en met 2014

Westland Verstandig krijgt eindelijk inzage in de adviesopdrachten van het College aan de raadsaccountant vanaf 2010 tot en met 2014

Eindelijk is het College haar toezegging nagekomen om aan de fractie van Westland Verstandig en ook aan de andere fracties af te geven een overzicht van de opdrachten die zijn gegeven aan Deloitte vanaf 1 januari 2010 tot en met eind 2014. We zijn nog wachtende op dezelfde gegevens over 2015. De facturen met specificatie zijn niet verstrekt, maar kunnen onder geheimhouding worden ingezien. Tja… De fractie van Westland Verstandig is erg geschrokken van de overzichten. Onthutsend. Heeft de accountant met de Raad afgesproken dat de controlewerkzaamheden per jaar rond de € 70.000,– en vanaf 2012 circa € 80.000,–zouden gaan bedragen, dan blijkt uit de overzichten dat in 2010 bijna € 500.000,– in rekening gebracht is, in 2011 ruim € 375.000,–, in 2012 bijna € 470.000,– en in 2013 € 414.000,–. Waarschijnlijk al door de kritische houding van Westland Verstandig is dat in 2014 € 237.000,–, zodat ook hier weer blijkt dat een actieve fractie die goed controleert voor de gemeente geld oplevert en zeker geen geld kost. De kosten zijn vreselijk uit de hand gelopen. Het betreft voornamelijk adviesopdrachten van het College. Van de jaarlijkse betaalde bedragen konden we heel wat zwembaden openhouden. Ook zou de kaalslag op subsidies niet nodig zijn geweest als de accountantskosten in “toom” gehouden zouden zijn. Hoe heeft het College dit laten gebeuren?

Inmiddels zijn naar aanleiding van de verstrekte overzichten nadere vragen gesteld en zal bespreking gaan plaatsvinden in de raadsvergadering van oktober 2015 daar de fractie van Westland Verstandig dit onderwerp laat agenderen. Dit is weer een schokkende ervaring. Nu begrijpen wij ook waarom het College zo een moeite had om deze gegevens prijs te geven.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top