skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Motie NAM-locatie Monster overgenomen

Westland Verstandig: Motie NAM-locatie Monster overgenomen

 

Bij de raadsvergadering van 17 februari 2015 heeft Westland Verstandig een motie ingediend inzake de voorgenomen ontwikkeling op het NAM-terrein in Monster. Omwonenden maakten terecht bezwaren tegen de start van de werkzaamheden, terwijl er nog helemaal geen omgevingsvergunning is. Ook is de ontsluiting van het betreffende gebied als er woningen gerealiseerd gaan worden een probleem.

 

De wethouder van GemeenteBelang Westland heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd dat eerst het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningsaanvrage worden afgewacht en dat met name bij het bestemmingsplan gekeken zal worden op welke wijze bebouwing kan plaatsvinden. Ook heeft de wethouder toegezegd met de buurtbewoners overleg te gaan voeren over de aantallen woningen, de wijze van ontsluiting etc. Blijkbaar heeft deze wethouder zich niet eerder gerealiseerd dat het niet echt slim was om een plan te maken zonder de omwonenden daarbij te betrekken. Westland Verstandig wacht de verdere stappen vanuit het College af en rekent erop dat de wethouder de gedane toezeggingen tijdens de raadsvergadering van 17 februari jl. nakomt. Één van die toezeggingen was dat er geen bouwactiviteiten en ook geen voorbereidende bouwactiviteiten zullen plaatsvinden voordat de bestemmingsprocedure is afgerond. Uiteraard kunnen de omwonenden indien zij het met de planvorming niet eens zijn daartegen bezwaar gaan maken. Beter is echter om eerst naar de omwonenden te luisteren en daarna pas het plan vorm te geven. De fractie van Westland Verstandig heeft dat tijdens de raadsvergadering de wethouder nogmaals als dringend advies meegegeven.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top