skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig neemt initiatief oprichting belangengroep “onzinnige handhaving” door het College van B&W en coalitiepartijen; Aanmelden kan!!

 

Westland Verstandig neemt initiatief oprichting belangengroep “onzinnige handhaving” door het College van B&W en  coalitiepartijen; Aanmelden kan!!

Op vrijdag 15 januari jl. in Fata Morgana te Monster heeft Westland Verstandig een prima bezochte avond gehouden over de handhavingsdrang van de burgemeester en wethouders van CDA Westland, VVD Westland, Progressief Westland en GemeenteBelang Westland. Het gaat dan om -onder bedreiging met fikse dwangsommen- het -na vaak vele tientallen jaren- beëindigen van het gebruik van woningen, hobbymatige druiventeelt in een kasje, het staken van gebruik van een hobbykasje voor opslag van o.a. kinderspeelgoed of als garage, het weghalen van delen van vaak mooie siertuinen etc. Het College handhaaft niet op grond van een specifiek belang, maar op grond van algemeen (tuinbouw)belang. Alle getroffen Westlandse inwoners -en dat zijn er best veel- vragen zich -terecht volgens Westland Verstandig- af wie gebaat is bij deze de gemeente maar ook de inwoners veel euro’s kostende handhavingsacties. Bij de zaken die Westland Verstandig tot nu toe gezien heeft (ca. 50 stuks) is er geen sprake van een verzoek om handhaving vanuit de glastuinbouwgebieden in de omgeving. Er is ook geen belanghebbende tuinder in de buurt aan te wijzen omdat vaak al reconstructie heeft plaatsgevonden of er geen tuinbouwbedrijf in de buurt is.

Je eigen goedwillende inwoners met boetes bedreigen en daar als gemeente veel euro’s voor uit te geven (inhuur dure externe “experts” en dure advocaatkosten) is natuurlijk niet goed. Dit zeker als volstrekt onzinnig is te denken dat door handhaving de glastuinbouw of de greenport een duwtje in de rug krijgt. Er zouden 1000 dossiers “beetgepakt” gaan worden. Dit is al sedert 2005 de bedoeling -dus echte haast en belang was er niet- maar dit College begint er pas echt mee. Waarom is niet echt duidelijk. De tuinbouw in Westland doet zo weinig aan schaalvergroting. Westland Verstandig meent dat dit echt niet kan. Slecht voor het imago van de politiek en dit College. Ook onverklaarbaar en dus aan niemand uit te leggen. Slecht voor de gemeentefinanciën: verkeerde besteding van geld van de burgers. Geef dat geld uit aan de zorg voor ouderen of aan meer sociale woningbouw. Slecht ook voor de gezondheid, levensgeluk en welzijn van de goedwillende met dwangsommen bedreigde burgers. Westland Verstandig constateert ook dat het College van B&W en de door haar aangestuurde ambtenaren niets geven om de tragedies, spanningen, emoties en ellende in de Westlandse families die zich overvallen voelen, oneerlijk bejegend en op kosten worden gejaagd. Ook de communicatie is vanuit de gemeente belabberd, maar dat krijg je als je volstrekt in Westland niet bekende arbeidskrachten inhuurt die geen enkele feeling hebben met de inwoners en de collegeleden dit alles op zijn beloop laten omdat hun aandacht ergens anders ligt. Die arbeidskrachten voeren emotieloos een klus uit en moeten per maand een afgesproken aantal brieven uitsturen. Tja. Ook komen vele berichten binnen bij Westland Verstandig dat ook bij handhaving het good old boys circuit van het College ontzien wordt. Bepaalde personen en bedrijven worden overgeslagen. Er worden zelfs daarbij namen genoemd. Ook dit herkent Westland Verstandig. Ook dit is niet goed, maar wel de vriendjespolitiek en de kurk waarop dit College voornamelijk drijft.

Tijdens de bijeenkomst op 15 januari 2016 is het idee ontstaan om een belangengroep ” onzinnige handhaving” op te richten van gedupeerde Westlanders. Iedereen die aanwezig was meldde zich aan als deelnemer. Er zijn dus al 38 deelnemers. Het is de bedoeling collectief de bizarre gevolgen van deze onzinnige handhavingsdrang in en buiten de politiek aan de orde te stellen en dit College te bewegen te stoppen en alle genomen handhavingsmaatregelen terug te draaien. Hoe meer getroffen mensen zich aansluiten hoe krachtiger is het protest.

Als inwoners zich ook willen aansluiten bij de belangengroep dan kan dat per e-mail op info@duijsens.net. Uiteraard zijn daaraan geen kosten verbonden. Westland Verstandig zal samen met een aantal belanghebbenden een aanpakstrategie maken waarbij de zaken van de gemelde belanghebbenden leidend zijn. Vanaf maandag staat op onze site www.westlandverstandig.nl de presentatie die is uitgereikt op 15 januari 2016.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Tel. 06-53401068 of per mail op info@duijsens.net

 

 

Back To Top