skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig niet tevreden met gang van zaken rondom de jaarrekening

Westland Verstandig niet tevreden met gang van zaken rondom de jaarrekening

Westland Verstandig heeft bijgaande brief aan de voorzitter van de Raad en de voorzitter van het Presidium toegezonden.

Een tafeltjesavond/roadshow waarbij gedurende twee uur een ambtenaar een ambtelijke toelichting op de jaarstukken geeft is niet voldoende voor de voorbereiding. Naast de interpellatie morgen van wethouder Ouwendijk van Financiën van VVD Westland wensen wij ook een ROF waarbij ook de accountant verschijnt. Die accountant is niet verschenen tijdens het in de raadsvergadering van 29 mei 2015 afgesproken ROF dat dus niet doorging. Volgens de overeenkomst die de Raad met Deloitte heeft, dient de accountant de jaarstukken toe te lichten in een ROF en daarvoor is natuurlijk nog tijd genoeg. Wij wensen dat op 13 juli a.s. een openbaar ROF plaatsvindt. Het ROF (Raadsoverleg Financiën) is een raadswerkgroep van de commissie EFO die ingesteld is in 2004 en waarop het Reglement van Orde inzake de commissies van toepassing is.

Wij wachten thans af hoe gereageerd wordt en zo nodig zullen wij als fractie zelf een vergadering van het ROF uitroepen. Als de accountant dan niet verschijnt dan is dat wederom het zoveelste teken aan de wand dat er sprake is van een dubbelrol.

e-mail aan voorzitter Raad en voorzitter Presidium 6-7-15

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top