skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Nieuwe supermarkt Kwintsheul moet er nu snel komen

Persbericht

Westland Verstandig: Nieuwe supermarkt Kwintsheul moet er nu snel komen

Mede op verzoek van Westland Verstandig is het bouwplan voor een nieuwe supermarkt van Koornneef Vastgoed opgenomen in het bestemmingsplan Kern Kwintsheul. Dat plan is alweer meer dan een jaar geleden onherroepelijk geworden. In het belang van Kwintsheul is het dat die bouw ook nu op korte termijn wordt gestart. Het gaat om een supermarkt van circa 900 m2 netto vloeroppervlak met bijbehorende parkeervoorzieningen. Beloofd is dat de bouw zou starten op het moment dat de nieuwe Kastanjehof in gebruik genomen wordt en de oude dus kan worden gesloopt. De start van de bouw zou plaatsvinden begin 2015 en de nieuwe supermarkt zou in gebruik genomen worden begin 2016.

De fractie van Westland Verstandig heeft eerder al de vraag gesteld waarom er nog steeds geen vergunningsaanvrage voor de bouw werd ingediend. Het College heeft aangegeven dat het wachten is op de aanvraag voor de omgevingsvergunning en een definitieve inrichtingstekening voor de omliggende openbare ruimte die nog een laatste maal getoetst moet worden. Het verontrust de fractie van Westland Verstandig dat de ontwikkelaar Koornneef Vastgoed B.V. aan het AD bericht dat de vergunningsaanvragen voor de realisering van de supermarkt nog moeten worden ingediend. Dit is vreemd uitgaande van de beloftes om direct na sloop van de Kastanjehof met de bouw van de nieuwe supermarkt te starten. De fractie van Westland Verstandig zal het College bij de eerstkomende commissievergadering verzoeken erop toe te zien dat de bouw van de supermarkt zal plaatsvinden conform de eerdere toezeggingen. Alle plannen waren er immers op gericht om Kwintsheul op zo kort mogelijke termijn aan de zo graag geziene supermarkt te helpen. De gemeente is verplicht erop toe te zien dat de bouw op de kortst mogelijke termijn gaat plaatsvinden. Het hebben van een omgevingsvergunning is daarvoor wel nodig en deze had natuurlijk allang aangevraagd kunnen worden. Vanaf in ieder geval eind 2013 is dat mogelijk.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top