skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Tak: inhoudsloos, holle frasen, veel geschreeuw en weinig wol

Westland Verstandig: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Tak: inhoudsloos, holle frasen, veel geschreeuw en weinig wol

Op 4 januari 2016 hield de burgemeester bij de nieuwjaarsreceptie de gebruikelijke toespraak. Veel lof op zichzelf en, zoals al jaren gebruikelijk is, alle bij naam genoemde wethouders. De rol van de gemeente Westland en Greenport wordt bij voortduring door elkaar gehaald. Een beeld werd neergezet alsof Westland met 1.000 ha groenteteelt 9 miljard mensen in de wereld kan gaan voeden. Als in 2016 in Zuid-Europa de droogte en temperatuur meevallen, dan is er weer een overaanbod en dan is de kans groot dat de prijzen weer door het Nederlandse kostenniveau zakken. Positivisme is natuurlijk altijd goed, maar het moet wel reëel zijn. Geen grootheidswaanzin. Het tekent deze burgemeester dat hij ver van de werkelijkheid staat. Ook zijn enthousiasme over zijn buitenlandse reizen is bekend.

Ook de ruime aandacht die hij zijn eigen herbenoeming gaf is tekenend. Die herbenoeming is allang geregeld bij de coalitieonderhandelingen in 2014. Immers de eerste vraag van de CDA-informateurs was toen: bent u voor of tegen de herbenoeming en partijen die tegen die herbenoeming waren, werden meteen uitgesloten van verder overleg. Blijkbaar werd het pluche verbonden aan de herbenoeming.

Om de komst van vluchtelingen in Westland te koppelen aan beschaving is bedenkelijk. Daarmee zouden degenen die met dat vraagstuk terecht veel voorzichtiger omgaan onbeschaafd zijn. Hiermee zet hij de vluchtelingenproblematiek onjuist neer.

Ook de ervaringen van zijn –waarschijnlijk in het licht van zijn herbenoeming- opgestarte koffiebezoeken aan de kernen worden overtrokken gezien de geringe belangstelling daarvoor. En dit laatste ondanks heel veel publiciteit middels persberichten.

De burgemeester kon het niet laten om het door hemzelf bestelde en geregisseerde onnozele rapport van de professor aan te halen en dat de professor de Raad is komen uitleggen wat onder democratie verstaan wordt. Dit is een mededeling die een neutrale boven de partijen staande burgemeester niet moet maken.

Hoog werd opgegeven van Greenport Holland en de daarbij betrokken personen. Nog steeds is voorzitter van Greenport Holland de fors van zijn sokkel gevallen VVD-er Loek Hermans. Blijkbaar niet goed genoeg om fulltime burgemeester van Zutphen te worden, blunderend in diverse commissariaatsfuncties en door onzorgvuldig gedrag veel werknemers in de zorg hun baan liet verliezen, maar wel goed genoeg als “de grote man” in Greenport Holland. Wie zich nu nog niet realiseert dat Hermans bij derde partijen niet meer serieus genomen wordt, staat niet met beide benen op de grond. Dat is ook tekenend hoe burgemeester Van der Tak de Greenport ziet: een verzameling van good old boys. Ook werd de naam Veerman genoemd, maar was Veerman ook niet degene die de Greenery bijna om zeep hielp. Diezelfde man moet nu weer sturing gaan geven aan de reconstructie.

Ook zijn al langer gekoesterde wens om ISW op eigen benen te laten staan, los van de Lucasstichting, is op zich natuurlijk prima, maar daar gaat de gemeente niet over. Laten we vooral beetpakken waar de gemeente wel over gaat. Het gaat immers om de burgers en daarom heet de burgemeester ook zo. Niets over de asbestbrand en de gevolgen in Wateringen, niets over allerlei de burgers van Westland wel rakende zaken.

Overigens leek het wel lastig te zijn om over alle wethouders iets positiefs te bedenken. Voor één van de wethouders werd zijn rol geroemd voor de ontwikkeling van het centrum van Honselersdijk in … 2019.

Kort en goed: Veel woorden, maar geen inhoud. De Westlandse inwoners hebben daar natuurlijk niets aan.

Misschien voor het komende jaar een suggestie: Wellicht is het beter dat de nieuwjaarsbijeenkomst in de toekomst georganiseerd wordt door de inwoners van Westland zelf en de gemeente enkel faciliteert en ook goed is het wellicht dat niet de burgemeester dit soort inhoudsloze toespraken houdt, maar dat een gast uit de Westlandse samenleving wordt uitgenodigd die zijn nieuwjaarswens uitspreekt na een korte inleiding door de burgemeester. Het zijn maar een paar gedachten om een nieuwjaarsbijeenkomst meer inhoud en betekenis te geven.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Back To Top