skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Onverantwoorde jaarrekening wordt toch door meerderheid Raad geaccepteerd

Westland Verstandig: Onverantwoorde jaarrekening wordt toch door meerderheid Raad geaccepteerd

Op 14 juli is dan toch de jaarrekening door de gemeenteraad behandeld. Zowel het College als Deloitte als accountant hebben vanaf 3 juni jl. geen enkel contact meer gehad met de Raad. Deloitte durfde zelfs niet eens meer in vergaderingen te komen. Dat betekende dat het College volledig vrij spel had en ondanks uitnodigingen daartoe van de zijde van de Raad kwam de accountant gewoon niet opdagen. Het College heeft zelfs de jaarrekening en ook de verklaring van de accountant vooraf ontvangen in concept en heeft dat kunnen beoordelen om dan daarna pas een en ander aan de Raad door te zenden. Gevolg is geweest dat de Raad pas de avond voor de raadsvergadering de belangrijkste stukken met betrekking tot de jaarrekening ontvingen. Desalniettemin vond de Raad toch dat zij kon besluiten.

Over de inhoud van de jaarrekening valt een hele hoop te zeggen. Ten onrechte wordt net gedaan alsof de gemeenteschuld minder is toegenomen dan voorzien, maar dat is onjuist. Volgens de begroting 2014 is de schuld hoger uitgevallen dan begroot werd. Voorts zijn allerlei zaken opgeschoven, zijn subsidies ingeboekt en afgetrokken van de schuld terwijl de werken nog moeten worden uitgevoerd en maakt nota bene de Westlandse Zoom een bedrag over wat eerder door de gemeente geleend werd. Erger is het nog dat de Westlandse Zoom, het Nieuwe Water en Juliahof jaarcijfers hebben die allemaal negatief zijn en waaruit ook blijkt dat de continuïteit van die ondernemingen in gevaar is. Enkel door de financiële garanties/leningen/kapitaalstortingen vanuit de gemeente kan daar letterlijk en figuurlijk het licht aangehouden worden. Vervolgens komt dan in de jaarrekening van de gemeente de zinsnede dat er toch goede contractspartners zijn die gronden gaan afnemen en dan zal duidelijk zijn dat er sprake is van een ontzettende luchtbel. Er wordt geld rondgepompt om maar het echte probleem te verdoezelen, namelijk dat de gemeente gronden op de balans heeft staan die, zeker als de bouwrijpmaakkosten ook nog daarbij opgeteld worden, nooit voor die bedragen verkocht en bebouwd kunnen gaan worden.

Daarbij komt nog dat ook de risico-inventarisatie onjuist is en vlak voor de raadsvergadering zijn stukken binnengekomen waaruit blijkt dat met name de berekening van het weerstandsvermogen wel erg gestuurd en met te optimistische bril bekeken wordt door het College.

Allemaal zaken die niet kunnen. Tel daarbij op de extra kosten die het College voor zichzelf maakt van € 1 miljoen in 2014 ten opzichte van 2013, het feit dat de accountant constateert dat de inkoop door de gemeente niet goed gebeurt en dat dus Westlandse bedrijven het slachtoffer zijn van de verkeerde wijze van inkopen, dan zal duidelijk zijn dat deze jaarrekening geen goede jaarrekening is en dus niet vastgesteld had mogen worden.

Het wordt allemaal nog erger als andere fracties vervolgens bij het begin van de vergadering voor het eerst aangeven dat er een beperkte spreektijd is van zes minuten. Natuurlijk als andere fracties de jaarstukken niet of nauwelijks bekeken hebben en niets inhoudelijks te melden hebben omdat ze dat gewoon niet kunnen, dan is die spreektijd voldoende. Westland Verstandig meent echter dat zij gedegen op de inhoud moet kunnen ingaan en dat kan niet in zes minuten. Vandaar dat er een rel ontstond, maar uiteindelijk Westland Verstandig aan het langste eind trok. Uiteindelijk kreeg zij de tijd die nodig was om de stukken goed te bespreken. Andere fracties boos, maar dat neemt Westland Verstandig voor lief. Het gaat om de Westlandse burgers en ondernemers en niet om zeer kort te vergaderen om vervolgens aan de bar op kosten van de gemeente bier te gaan drinken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top