skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Ook de Controleverordening 2004 en het verslag vergadering 27 april 2004 essentieel voor de Deloitte accountantskwestie

Westland Verstandig: Ook de Controleverordening 2004 en het verslag vergadering 27 april 2004 essentieel voor de Deloitte accountantskwestie

Steeds wordt door het College en de wethouder van Financiën ontkend dat verzuimd werd vooraf de Raad te informeren over opdrachten door het College aan de accountant. Dit volgt uit artikel 6 van de bijgevoegde Controleverordening. Slechts op de controle gerichte opdrachten kunnen gegeven worden door het College en dan nog enkel als de onafhankelijkheid van de accountant niet in het geding is. In alle gevallen moet vooraf de opdracht gemeld worden aan de Raad. Vanaf 2010 heeft het College nimmer aan de Raad bericht dat zij opdracht gegeven heeft aan de accountant, heeft zij nooit laten weten dat gedurende een aantal jaren een administratief en financieel medewerker van Deloitte voor heel veel geld gedetacheerd was, terwijl evenmin het College ooit mededeling gedaan heeft over de kosten –meer dan € 1 miljoen over enkele jaren- van die opdrachten. De verordening is klip en klaar: vooraf informeren; Is nooit gedaan!

Blijkbaar is ook onduidelijk waar nu het Raadsoverleg Financiën vandaan komt. Het Raadsoverleg Financiën is een uitwerking van de Controleverordening van 2 maart 2004 en met name wordt door het Raadsoverleg Financiën invulling gegeven aan artikel 4 sub 3 en artikel 7 sub 4 van die Controleverordening. Leo Geubbels is nog het enige zittende raadslid die bij de oprichting van het Raadsoverleg Financiën op 27 april 2004 aanwezig was. Zie het verslag dat bijgevoegd wordt.

Blijkbaar zijn het College en de meeste politieke partijen niet bekend met de Controleverordening en het verslag van de vergadering van het Raadsoverleg Financiën van 27 april 2004. Het lijkt dan ook goed vooruitlopende op het debat op 8 december a.s. van deze bescheiden kennis te nemen. Pas dan begrijpen blijkbaar het College en de raadspartijen wat er echt fout is gegaan.

bijlage persbericht 1-12-15 Controleverordening gemeente Westland 2004

bijlage persbericht 1-12-15 verslag Raadsoverleg Financiën 27 april 2004

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top