skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: reactie op brief College terzake bestuurlijk traject jaarstukken.

Westland Verstandig: reactie op brief College terzake bestuurlijk traject jaarstukken.

 

Westland Verstandig heeft met verbazing kennisgenomen van het Collegebesluit van gisteren en de brief van het College en heeft inmiddels twee reacties daarop geschreven. Deze reacties worden bijgevoegd.

Al enige weken geleden heeft het College van Burgemeester en Wethouders bepaald dat op 14 juli a.s. de jaarrekening besproken gaat worden in de Raad. Vorig jaar is de jaarrekening 2013 nota bene op 15 juli 2014 besproken, een dag later dus dan dit jaar.

Het College geeft in de brief van heden een onjuiste voorstelling van zaken over preventief toezicht door de Provincie alsmede alle gevolgen bij BZK, om vervolgens doodleuk aan te geven dat op 14 juli, dus tijdig en voor 15 juli, de behandeling in de Raad plaatsvindt van de jaarrekening.

Volstrekt onduidelijk is het hoe Deloitte op dit moment bezig is. Blijkbaar bestaat er intensief contact tussen het College en Deloitte en daarmee wordt de dubbelrol van Deloitte nogmaals bevestigd. Deloitte verricht het controlewerk in opdracht van de raad. De raad en ook de griffier hebben totnogtoe niets van Deloitte vernomen.

Ook laat het College na aan te geven wanneer Deloitte echt klaar is met haar werk en wanneer derhalve Deloitte aan de raad het verslag van bevindingen kan geven. Is dat verslag er soms al? Het College probeert voor de bühne de zaak onjuist voor te stellen en dat is natuurlijk kwalijk. Zie onze brief van heden aan het College.

Deloitte blijft een dubbelrol vervullen. Hetzelfde geldt voor het College die haar eigen vlees wederom door haar eigen slager laat keuren. Dit kan echt niet!

brf College 084 24-6-15 inz. collegebesluit jaarstukken

15-0596600 Schrijven college inzake bestuurlijk traject jaarstukken 2014…

brf aan College 24-6-15 inz. jaarstukken 2014

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top