skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Slopen Rabobankgebouw aan de Verdilaan nu al onzinnig

 

Westland Verstandig: Slopen Rabobankgebouw aan de Verdilaan nu al onzinnig

Het College van B&W heeft besloten om het Rabobankgebouw nu al te slopen, terwijl als alles mee zit pas in het tweede kwartaal 2016 met de bouw wordt begonnen. Als er zienswijzen ingediend gaan worden tegen de omgevingsvergunningsaanvragen, dan zal de start van de bouw verder vertraagd gaan worden. Het is onzinnig om nu het Rabobankgebouw te gaan slopen om dan vervolgens vele maanden tegen een terrein met bouwhekken aan te kijken. Dat geeft een trieste aanblik. Dit heeft voor de kern Naaldwijk een nadelig effect. Zie andere bouwplaatsen zoals Kwintsheul Kastanjehof, ’s-Gravenzande de EGAC-garage etc. etc. Het is beter om zodra vaststaat dat de eerste paal geslagen kan worden, in één beweging door te gaan, slopen, eerste paal slaan etc. Waarom dit College van CDA Westland, VVD Westland, Progressief Westland en GemeenteBelang Westland op deze wijze handelt met steun van uiteraard hun partijen laat zich wederom raden. Men zal en wil daden stellen. Ook nu blijkt dat de bouw van twee halve gemeentehuizen extra duur is, de gekozen wijze van aanbesteding superduur is ten opzichte van de normale aanneemconstructie, ook na nieuwbouw van twee halve gemeentehuizen versnippering van ambtenaren over zes locaties in Westland gaat voortduren en de centrale huisvesting zeker niet gerealiseerd zal worden. Dit soort geldverkwisting terwijl voor zorg geen geld is en woningbouwverenigingen goedkope woningen buiten Westland gaan bouwen omdat de grondprijzen kunstmatig hoog gehouden moeten worden omdat anders nu al zou blijken dat de bouw van twee halve gemeentehuizen niet kan. Overigens wordt ten onrechte steeds in de pers gesproken dat de bouw van twee halve gemeentehuizen € 30 miljoen zou kosten. Dat bedrag ligt natuurlijk vele malen hoger en ook de bijkomende kosten worden niet in de berekeningen betrokken. Voeg daarbij dat wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland zijn toezegging dat het complete gunningscontract met alle bedragen en complete bijlagen mocht worden ingezien, zij het geheim, niet nakomt, dan is duidelijk wat dit College wil: verstoppertje spelen, alle lasten naar de toekomst en vooral blijven volhouden dat de bouw van twee halve gemeentehuizen goed is voor de gemeente Westland en haar inwoners.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top