skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Soap “geheim” asbestdossier Wateringen gaat door. Gaat burgemeester nu toch snel een deel van het dossier asbest Wateringen vrijgeven?

 

Westland Verstandig: Soap “geheim” asbestdossier Wateringen gaat door. Gaat burgemeester nu toch snel een deel van het dossier asbest Wateringen vrijgeven?

Bekend is dat de burgemeester het liefst het gehele dossier geheim wil houden. Dat heeft hij op 15 juli aangegeven. Aan de Raad werd een volstrekt niet te volgen en ook niet te raadplegen digitaal dossier verstrekt. De woorden van de burgemeester: “U hebt gevraagd om een dossier, niet om een leesbaar dossier”. Gebleken is inmiddels dat de burgemeester ten onrechte de Raad gepasseerd heeft bij het opleggen van die geheimhouding. Hij heeft daar een duidelijke fout gemaakt. Die fout wil nu de meerderheid van de Raad gaan corrigeren doordat de Raad alsnog een besluit gaat nemen waarbij de Raad zichzelf geheimhouding gaat opleggen. Gekker moet het natuurlijk niet worden. De fractie van Westland Verstandig is daartegen omdat de inhoud van het dossier uitwijst dat geen enkel document in dat dossier geheim gehouden behoeft te worden. Ook in de procedures die de gemeente voert, wordt geen geheimhouding betracht en die stukken zijn in ieder geval openbaar. Blijkbaar is de burgemeester er toch niet gerust op en overweegt nu een deel van de geheimhouding maar op te heffen. Welk deel en welke stukken is allemaal niet duidelijk. Onder druk wordt blijkbaar heel veel vloeibaar, zelfs bij de burgemeester. Ook deze strategie van de burgemeester zichzelf te beschermen door het dossier geheim te houden en een commissie bestaande uit oud-raadsleden die ook het dossier niet mogen zien, in te schakelen mislukt, althans begint haarscheurtjes te vertonen. Een onderzoek wordt tot een lachertje gemaakt.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top