skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Speelt College blufpoker met de bestaande gemeentehuizen? Eerdere berichtgeving onjuist en te optimistisch?

 

Westland Verstandig: Speelt College blufpoker met de bestaande gemeentehuizen? Eerdere berichtgeving onjuist en te optimistisch?

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aangekondigd dat de gemeentehuizen ’s-Gravenzande en Wateringen openbaar verkocht gaan worden. De brief van 10 juli 2015 wordt bijgevoegd. Dit is een vreemde draai van het College. Burgemeester Van der Tak heeft tot aan de verkiezingen 2014 vele malen aangegeven dat er een grote belangstelling bij derden was voor de gemeentehuizen ’s-Gravenzande en Wateringen. Belangstellenden stonden letterlijk in de rij. Westland Verstandig heeft daar toen direct al tijdens vergaderingen grote vraagtekens bij geplaatst, maar de burgemeester volstond met een korzelige reactie dat alleen hij wist dat die grote belangstelling er was en hij dagelijks gebeld werd door geïnteresseerde kopers. Niet dus!

 

Vervolgens wordt in februari 2014 net voor de verkiezingen een zogenaamd kansenfestival gehouden. Het College besteedt grote bedragen aan pr voor dit festival, laat brochures drukken, schakelt externe bureaus en de interne communicatieafdeling in etc. Vervolgens worden drie kansenfestivalavonden gehouden waar de belangstelling overigens niet echt groot was. Vervolgens wordt een WOS-programma gemaakt Westland Report –gefinancierd door de gemeente uiteraard– waarin een aantal ideeën van het kansenfestival door de aandragers worden toegelicht. Het gaat dan om  het creëren van kleinschalige zorgwoningen, een wietcafé, de centrale bibliotheek Westland, slopen en het maken van een stadstuin in ’s-Gravenzande, het uitbreiden van het winkelcentrum ’s-Gravenzande op de plaats waar nu het gemeentehuis staat met daarboven starterswoningen, het centrum voor de kunsten in ’s-Gravenzande, een Cultuurpaleis in Naaldwijk etc. Er zou vervolgens een boekwerk uitgebracht worden van het kansenfestival. Dat boekwerk is niet gekomen. De fractie van Westland Verstandig krijgt een groot aantal klachten van personen die destijds bij het kansenfestival hun ideeën gelanceerd hebben en die daar verder niets meer op gehoord hebben en ook geen boekje hebben gezien. De afdeling communicatie van het College reageert zelfs niet eens meer op mails die daarover gezonden worden.

Nu ineens is er blijkbaar paniek omdat er geen goed idee is en wordt maar besloten tot openbare verkoop. Dit kan en mag toch niet en Westland Verstandig zal dit onderwerp bij de eerstkomende Raad laten agenderen. De blijkbaar onjuiste mededeling van de burgemeester, gevoegd bij de resultaten van het kansenfestival, maakt dat Westland Verstandig geen goed gevoel heeft bij het voornemen van het College om openbaar te gaan verkopen. Is dit een poging het “good old boys netwerk” in een profijtelijke positie te brengen? Voordat het zover komt willen wij in de Raad daarover in gesprek en voordat een onomkeerbaar proces op gang komt.

brf College aan Raad 10-7-15 inzake verkoopprocedures gemeentekantoren Wateringen en ‘s-Gravenzande

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top