skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Tegen discriminatie maar vòòr realiteitszin

 

Westland Verstandig: Tegen discriminatie maar vòòr realiteitszin

Progressief Westland heeft circa tien dagen geleden een advertentie geplaatst op Westlanders.nu over een bijeenkomst waar onze burgemeester Van der Tak de leden van Progressief Westland toesprak tijdens een partijbijeenkomst over vluchtelingen.

 

Op die advertentie op Westlanders.nu werd gereageerd door diverse personen. Die reacties gaven bij Progressief Westland reden voor de volgende mededeling tijdens de raadsvergadering van 26 januari jl.: “Van sommige reacties die daarop zijn gekomen ben ik erg geschrokken. Met name twee, waarvan er eentje echt bedreigend en discriminerend richting de gemeente Westland is. Mijn fractie wil zich hiertegen publiekelijk uitspreken”. Progressief Westland becommentarieert de reacties op Westlanders.nu als volgt: “reacties op werk van de gemeente Westland en gedreigd wordt met ordeverstoring in de gemeente”. Vreemd want dit valt niet te lezen in de tekst. Melding bij de politie werd gedaan van discriminatie en bedreiging. Progressief Westland vroeg een uitspraak van andere fracties of zij zich publiekelijk wensten uit te spreken tegen de twee reacties op Westlanders.nu.

 

Dit leidde tot de navolgende reactie van de fractievoorzitter van Westland Verstandig tijdens de raadsvergadering (citaat uit het woordelijk verslag): “Laat ik vooropstellen dat het onze woorden niet zouden zijn, maar aan de andere kant leven we in een land waarin heel veel mag en ook heel veel gezegd mag worden. Je moet dan kijken of zo’n tekst grensoverschrijdend is. Het zij aangegeven dat het natuurlijk geen leuke woorden zijn. Als ik het mag zeggen, zie ik er strafrechtelijk heel weinig in, dus ik wens de fractie Progressief Westland succes met haar aangifte. Je kunt niet meer zeggen dan er afstand van te nemen en Westlanders.nu te vragen om deze twee uitingen …. gewoon van de site af te halen. Voor de rest is dit een onderwerp dat dit soort reacties uitlokt. Het zij zo.”

 

Progressief Westland wilde na de raadsvergadering nog een keer de publiciteit hebben en vandaar dat op Facebook Progressief Westland rond het thema “discriminatie” een onderlinge afwijking creëert tussen LPF Westland en Westland Verstandig en de andere zes partijen. Onzin natuurlijk. Westland Verstandig heeft afstand genomen van de reacties en ook uitdrukkelijk aangegeven dat het haar woorden niet zouden zijn. Het woordelijk verslag wordt bijgevoegd. Met het tolereren van discriminatie heeft dat niets van doen en dat was ook niet de vraag van Progressief Westland. Vreemde reactie dus op Facebook.

 

Jammer dat Progressief Westland -dat normaal praktisch nooit van zich laat horen- nu ineens de vluchtelingenproblematiek nodig heeft om zich af te zetten tegen andere verstandige en realistische partijen zoals Westland Verstandig. Westland Verstandig heeft wel oog voor medemenselijkheid maar ziet ook de realiteit onder ogen. Progressief Westland zweept eerst iedereen op met een zelf bedachte advertentie en is dan verbolgen over de reacties. Blijkbaar weet Progressief Westland, waarin PVDA zit, zich zelf geen raad. Zie ook de 180 graden draai van PVDA-voorman Samson die ineens kiest voor de realistische en verstandige blik op het vluchtelingenprobleem in de wereld, Europa, Nederland. Progressief Westland moet nu nog volgen voor Westland en ook stoppen met naïef denken en haar onmacht af te schuiven op personen bij Westlanders.nu die hun mening geven. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar gelukkig mag hier iedereen –binnen de grenzen van het behoorlijke- zeggen wat hij wil. Laten we dat vooral koesteren en niet zoals Progressief Westland doet, over de ruggen van mensen in nood politiek bedrijven en flauwe spelletjes spelen. Het is jammer dat Progressief Westland meent zich op zo’n manier te moeten afficheren. Het verspreiden van pertinente onwaarheden op Twitter, Facebook en zelfs het AD draagt in ieder geval niet bij tot het oplossen van de problematiek rond vluchtelingen.

woordelijk verslag deel raadsvergadering 26-1-16

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top