skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig tegen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in de kernen en in leegkomende zorgcentra

Westland Verstandig tegen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in de kernen en in leegkomende zorgcentra

In 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Westland plannen ontwikkeld om te komen tot vier zogenaamde Polenhotels met 500 bedden per stuk. Van die plannen is niets terechtgekomen. De meerderheid van de Raad heeft in 2012 al de oude schoenen weggegooid voordat de nieuwe er waren door te verklaren dat huisvesting op het erf van tuinders niet langer gewenst was. Immers daarmee zouden de “hotelplannen” beconcurreerd worden. De hotelplannen gaan definitief niet door en wethouder Weverling heeft zich te snel en te vroeg “rijk gerekend”. Gelukkig wordt nu weer gedacht aan huisvesting bij de tuinders zelf.

Zorgelijker is het dat het College grootschalige huisvesting in kernen en ook huisvesting in leegkomende zorgcentra als één van de denkrichtingen wil aanhouden. Westland Verstandig is daar absoluut tegen. De zorgcentra hebben een maatschappelijke functie en die centra gaan gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten is ongewenst en leidt tot ongewenste reuring in de dorpskernen. Eerder heeft de Raad zich al uitgesproken tegen grootschalige huisvesting in de dorpskernen en vreemd is het dat het College en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland nu toch weer daarmee komt. Dit is uiteraard voor Westland Verstandig onbespreekbaar.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Back To Top