skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Tegen het laten oplopen gemeenteschuld tot ver boven de € 400.000.000,– oftewel ruim € 4.000,– per Westlander

 

Westland Verstandig: Tegen het laten oplopen gemeenteschuld tot ver boven de € 400.000.000,– oftewel ruim € 4.000,– per Westlander

Het College van B&W -gesteund door de coalitiepartijen CDA Westland, GemeenteBelang Westland, Progressief Westland en VVD Westland- maakt een bewuste keuze de gemeenteschuld te laten oplopen. Zolang de rente nog betaald kan worden is er niets aan de hand volgens deze partijen. Dit is gevaarlijk. Waarom loopt de schuld op? Natuurlijk moeten de wel voor Westland nuttige investeringen gedaan worden in o.m. schoolvernieuwingen, infrastructuur en andere voor de Westlandse burgers belangrijke zaken. Op een gemeentebegroting van € 250 miljoen is dat normaal en niet verontrustend. Wat niet moet gebeuren is investeren van vele miljoenen in geldverkwistende zaken zoals de bouw van 2 extra halve nieuwe gemeentehuizen. Voorts moeten geen onnodige kosten gemaakt worden die ieder jaar weer terugkomen zoals Westland marketing, vele onzinnige adviezen (bijv. Deloitte ca. € 350.000,– per jaar) en acties, lobbyisten, nieuwe accountmanagers etc. Ten onrechte ook worden de bouwgronden niet of onvoldoende afgewaardeerd waardoor verkoop onnodig stagneert en die last op de schuldpositie blijft zitten. Gevolg o.m. hiervan is dat de woningbouwcoöperatie Arcade gedwongen wordt om in Scheveningen 500 betaalbare woningen te bouwen omdat daar de grond goedkoper is. Jammer voor Westland en al degenen die dringend een betaalbare en goedkope woning nodig hebben. Schulden worden niet alleen veroorzaakt door investeringen maar ook door te veel geld uitgeven aan kosten. De coalitiepartijen zien dit blijkbaar niet. Zo gaat het College uit de weg de noodzaak om structureel de eigen organisatie eens kritisch op zeker mogelijke besparingen te toetsen. Westland Verstandig constateert o.m. te veel bestuursadviseurs, te veel communicatiemensen, te veel wethouders, te veel taxikosten, te veel directie- en managementfuncties, te veel inhuur externe krachten, te veel onnodige kosten. Bij de komende begrotingsbehandeling zal Westland Verstandig dit verder uitwerken. Wilt u daar nu al meer van weten, benader ons. Ook als u andere suggesties hebt, laat het ons weten. U weet Westland Verstandig is er voor de burgers van Westland en blijft daarvoor opkomen, ook als de andere politieke partijen dat -om diverse redenen- niet goed uitkomt. Open en betrouwbaar, dat is en blijft het uitgangspunt van onze fractie. Eerlijk ook het debat aangaan op inhoud met andere fracties. Die debatten niet uit de weg gaan, maar die opzoeken om andere partijen te overtuigen. Gaan voor onze idealen en verkiezingsprogrammapunten en dat gedurende de volle 4 jaren dat we er voor de burgers zitten. Dat is waar we voor staan ! U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl

Back To Top