skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Terechte kritiek Wateringse bewoners op manier waarop Westland het asbestonderzoek gaat doen. Onderzoek moet gedaan worden door externe leden Rekenkamercommissie Westland

Westland Verstandig: Terechte kritiek Wateringse bewoners op manier waarop Westland het asbestonderzoek gaat doen. Onderzoek moet gedaan worden door externe leden Rekenkamercommissie Westland

Terecht wensen de in Wateringen door asbest getroffen bewoners een ander onderzoek dan nu door de gemeenteraad is opgestart en geven terecht aan daar geen vertrouwen in te hebben. Wat houdt dat geplande onderzoek in. Een aantal oud politici moeten vragen formuleren en aangeven hoe verder en of de Raad zelf het onderzoek moet gaan doen. Ze moeten ook de fracties vragen om vraagpunten te geven. Een dossier heeft de commissie niet want de burgemeester heeft op het complete dossier -dus op alles- geheimhouding opgelegd. Hoe kun je dan vragen formuleren als je geen dossier hebt. En voor de raadsleden, hoe kun je vragen formuleren uit een dossier dat geheim is en een raadslid dus al snel geheime informatie prijsgeeft. Dat is een goede vraag en die is ook gesteld door de fractie van Westland Verstandig in de laatste raadsvergadering aan de burgemeester en andere raadsfracties. Het antwoord van de burgemeester was uiteraard dat het hele dossier geheim moet blijven. Waarom, omdat anders de eigenaar van het perceel waar de asbest vandaan kwam informatie krijgt die hij nu niet krijgt. Een vergezocht argument vond Westland Verstandig. De andere fracties gaven geen enkel weerwoord. Enkel Westland Verstandig gaf op goede inhoudelijke gronden aan dat geheimhouding niet nodig, niet wenselijk en zelfs schadelijk voor de gemeente is. Tevergeefs. Het is natuurlijk ook niet echt gelukkig dat de burgemeester, die van de bewoners best wel veel kritiek heeft gekregen en nog krijgt over de chaotische, incorrecte, communicatiegebrekkige en geldverkwistende schoonmaak, nu zelf weer het onderzoek kan beïnvloeden door geheimhouding op te leggen. Voorts vinden de bewoners dat heel veel toezeggingen niet werden nagekomen en dat veel feiten verdraaid werden. De burgemeester wekt door de geheimhouding de schijn dat hij zichzelf en alle betrokken medewerkers en instanties wil beschermen. Alleen al daarom moet de burgemeester niet het complete dossier weghouden van de bewoners. Hij wil die bewoners natuurlijk niet echt inzage geven in wat er allemaal gebeurd is. Dat is het gemakkelijkst, gewoon het hele dossier onder “de pet” te houden.

Inmiddels hebben de bewoners een noodbrief gezonden aan de Raad over het onderzoek. Ook vonden zij dat “benoemde” ex-raadsleden niet onafhankelijk en nog steeds partijgebonden zijn. Voorts zijn twee in de commissie zittende ex-raadsleden al op een andere wijze -via hun werk- betrokken of zullen betrokken worden bij de asbestaffaire. De bewoners hebben dan ook nu al aangegeven geen enkel vertrouwen te hebben in dit onderzoek. Ze worden trouwens ook niet gevraagd of zij vraagpunten hebben voor het onderzoek. Inmiddels is vanuit de Provincie al forse kritiek geuit richting de burgemeester over de -kort gezegd- slechte aanpak. Voeg daaraan toe dat het gerucht gaat dat de kosten nog fors hoger zullen worden dan de reeds voorziene € 3.5 miljoen en dan is duidelijk dat de kritiek van de bewoners volledig terecht is.

Westland Verstandig heeft in de Raad tegen deze wijze van onderzoek gestemd. Niet alleen omdat dit om meerdere redenen een vreemde move is, maar ook omdat het allemaal te lang gaat duren.

Westland Verstandig heeft uitgesproken dat het onderzoek gedaan moet worden door de drie externe leden van de vaste Rekenkamercommissie van Westland. Die formuleren vragen nadat zij wel toegang krijgen tot het complete dossier en selecteren -zoals altijd gebeurt door deze Rekenkamer- een deskundig bureau of instantie met verstand van asbestsaneringszaken. Dat bureau rapporteert dan weer aan de Rekenkamer die er een rapport van maakt en dat wordt dan aan de Raad aangeboden. Dit gaat snel, kost het minste, is onafhankelijk, heeft ervaring met onderzoeken en de hele kwestie wordt tijdens het onderzoek uit de politieke invloedssferen getrokken. Ook heeft de Rekenkamer natuurlijk regels waaraan zij zich te houden heeft. Ook de Wateringse bewoners kiezen voor een dergelijk onderzoek. Waarom de meerderheid van de Raad en wellicht ook de burgemeester dit niet willen, is onduidelijk. De Wateringse bewoners denken dat er nu een “gestuurd” onderzoek gaat komen en zij hebben daar geen enkel vertrouwen in. Gezien de weinig logische opzet van onderzoek, zoals de meerderheid van de Raad dat wil, geeft Westland Verstandig de Wateringse bewoners geen ongelijk.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top