skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig verplaatst actie ” GEEN TWEE”

Westland Verstandig verplaatst actie ” GEEN TWEE”

Zoals eerder al werd aangekondigd gaat Westland Verstandig op 6 november 2015 haar informatietent bij de ingang van het gemeentehuis Naaldwijk verplaatsen naar een vaste locatie. Vanaf februari 2015 hebben heel veel Westlanders de tent bezocht en met Westland Verstandig gesproken. Dat ging dan niet alleen over de bouw van 2 halve nieuwe gemeentehuizen, maar ook over heel veel andere zaken die de Westlanders raken. Naast de 8.000 handtekeningen die er al waren, hebben ca. 2.500 Westlanders die de tent bezochten schriftelijk verklaard tegen de geldverkwistende bouw van 2 gemeentehuizen te zijn.

Westland Verstandig is er voor burgers en wil makkelijk bereikbaar en herkenbaar in de dorpskernen zijn. Vandaar dat zij burgerkantoren gaat vestigen in de kernen en ook vanuit de kernen zal gaan werken. In Naaldwijk komt het eerste burgerkantoor. De actie “Geen Twee” wordt vanuit dat burgerkantoor voortgezet. Immers Westland Verstandig blijft -met heel veel Westlanders- van mening dat de euro’s van de 2 geldverkwistende halve gemeentehuizen voor andere voor Westland wel belangrijke zaken moeten worden gebruikt.

De officiële opening van het burgerkantoor vindt voor het eind van 2015 plaats. De informatietent wordt -zoals eerder al werd gepland- weggehaald onder het genot van een hapje en een drankje op vrijdag 6 november a.s. te 15.15 uur.

Tenslotte nog een woord van dank aan het College van BenW, dat de ruimte voor het gemeentehuis beschikbaar stelde en voor onbepaalde tijd vergunning gaf voor deze actie.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top