skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig verzoekt een aparte avond met de Provincie over de N223 en de vele uiteenlopende klachten

Westland Verstandig verzoekt een aparte avond met de Provincie over de N223 en de vele uiteenlopende klachten

De fractie van Westland Verstandig heeft de afgelopen periode een groot aantal vragen gesteld over overlast/last die de N223 teweeg brengt. Het varieert van een woning in Westerlee die heel veel geluidsoverlast heeft, de aansluiting van de Leeweg, geluidshinder van woningen bij de rotonde bij Rijk Zwaan, geluidshinder van woningen nabij de Industrieweg, geluidsoverlast voor een groot aantal woningen aan ’t Perron, trillings- en bewegingsoverlast bij woningen ter hoogte van de Karel Doormanlaan, ongelukken fietspad vanwege niet duidelijke voorrangsregelingen op secundaire wegen etc. Westland Verstandig wil al deze klachten van omwonenden in beeld brengen en een bijzondere commissievergadering Ruimte en vertegenwoordigers van de Provincie, die uiteraard de wegbeheerder is van de N223, daarbij uitnodigen. Ook het College zal uitgenodigd moeten worden daar het College zich uiteraard de belangen van de Westlandse inwoners moet aantrekken, ook richting de Provincie, maar ook het moet zien als een eigen taak en opgave. Dit alles bij elkaar genomen heeft bij Westland Verstandig het initiatief doen ontstaan om samen met de Provincie en de gemeente te bekijken of er oplossingen denkbaar zijn voor de ervaren problemen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top