skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig vóór behoud bij gemeente van Hofboerderij in Wateringen en Dario Fo-gebouw in Poeldijk

Westland Verstandig vóór behoud bij gemeente van Hofboerderij in Wateringen en Dario Fo-gebouw in Poeldijk

Westland Verstandig wil dat de Hofboerderij en het Dario Fo-gebouw eigendom van de gemeente blijven. De fractie van Westland Verstandig is fel gekant tegen de verkoop van de Hofboerderij in Wateringen. Dit is een historisch erfgoed waarvan op dit moment een goed gebruik gemaakt wordt door diverse verenigingen. Dit soort objecten moet de gemeente persé in eigendom behouden. Westland Verstandig pleit voor een meer intensief gebruik door meer verenigingen dan nu het geval is. Ook zou een gedeelte wellicht voor horeca bestemd kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor het gebouw van Dario Fo. Zolang voor Dario Fo geen andere definitieve oplossingen gevonden zijn, dient dat gebouw gewoon bij Dario Fo in gebruik te blijven. De gemeente moet zonodig maar opnieuw met Dario Fo overleggen over een voor Dario Fo betaalbare huurprijs. Anders dreigt leegstand bij het verlaten van Dario Fo van het pand en daar is noch de dorpskern Poeldijk noch Dario Fo noch de gemeente mee gediend.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top