skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Waarom doet het College zo geheimzinnig over de overeenkomsten met betrekking tot de twee halve gemeentehuizen

Westland Verstandig: Waarom doet het College zo geheimzinnig over de overeenkomsten met betrekking tot de twee halve gemeentehuizen

Inmiddels heeft het College bij memo van 24 september jl. eindelijk de op 24 augustus 2015 ondertekende overeenkomst met betrekking tot de twee nieuwe gemeentehuizen aan de Raad verstrekt. Echter wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland voegt aan de verstrekking schriftelijk toe: “Ik verzoek u derhalve met klem prudent om te gaan met de DBFMO-overeenkomst en deze voorlopig niet te publiceren op internet.” Als fractie van Westland Verstandig zijn we heel wat gewend en de laatste tijd wordt heel veel onnodig onder geheimhouding verstrekt. Wij vinden dit geen goede bestuurscultuur en geheimhouding dient hoge uitzondering te zijn en openbaarheid en transparantie dient de regel te zijn. Het College draait het om.

Ook nu weer wordt vreemd omgegaan met vrijgave van de DBFMO-overeenkomst. Uiteraard is dat een overeenkomst die de Westlandse bevolking aangaat en de fractie van Westland Verstandig accepteert dan ook niet dit soort verzoeken die zeker niet op bestaande regelgeving gebaseerd zijn.

Het is al vreemd hoe de overeenkomst verstrekt wordt. Nog vreemder is het dat essentiële onderdelen in de overeenkomst ontbreken ofwel wit gemaakt zijn ofwel zijn verwijderd. Zo is er niets over de financiën in de overeenkomst terug te vinden, ontbreken belangrijke bijlagen, zijn de ontwerpen er niet bijgevoegd etc. etc. Curieus is het dat zelfs de handtekeningen ontbreken en dat is, zo bleek zelfs bij navraag, bewust gebeurd omdat de handtekeningen geheim zouden zijn. Gekker moet het natuurlijk niet worden.

De fractie van Westland Verstandig zal deze kwestie in de raadsvergadering aan de orde stellen. Als controlerende Raad hebben we natuurlijk niets aan deze informatie. We krijgen gewoon een voor 98% standaard contract en in feite wordt er dus niets aangegeven. Dit is ernstig omdat zowel de gemeenteraad, de fractie van Westland Verstandig maar ook de Westlandse bevolking recht hebben om te weten wat het gaat kosten en wat de diverse gevolgen zijn van dit vreemde plan.

Tenslotte is het curieus dat de gemeente zich er nog op beroept dat de contractspartner De Groene Schakel niet wil dat de gegevens in de openbaarheid komen. Een aannemer die contracteert met een overheidsorgaan moet toch weten dat uiteindelijk alle gegevens openbaar zijn.

Vorenstaande houding is ook des te vreemder nu recentelijk in Delft gebleken is dat een wethouder ook op deze wijze handelde met betrekking tot het station, de Raad niet informeerde dan alleen middels standaardcontracten en toen het fout ging het veld ruimde en daarna de gemeente in grote financiële wanorde achterliet. In het onderzoeksrapport in Delft werd toen opgemerkt dat de Raad zelf een ernstig verwijt gemaakt kom worden over de gang van zaken omdat de Raad niet goed had opgelet. Hoe kun je nou goed opletten als je te maken krijgt met een College dat geen enkele informatie geeft over de financiële opzet, de risico’s en ook alle bijlagen bij een overeenkomst weglaat en zelfs de handtekeningen onder de overeenkomst niet wil prijsgeven.

De fractie van Westland Verstandig wil er alles aan doen om transparantie te bereiken. Ongetwijfeld zal de meerderheid van de Raad onder leiding van de coalitiepartijen en het College het weer anders zien, maar we willen in ieder geval achteraf niet het verwijt krijgen dat we niet alles gedaan hebben om belangrijke financiële informatie boven tafel te krijgen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top