skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Waarom persbericht College voordat de Raad de jaarrekening heeft beoordeeld?

Westland Verstandig: Waarom persbericht College voordat de Raad de jaarrekening heeft beoordeeld?

Het College heeft vanochtend ongeveer gelijktijdig met toezending aan de Raad direct een persbericht uitgegeven over de jaarrekening. De fractie van Westland Verstandig vindt dat niet correct. Eerst moet de jaarrekening vastgesteld worden door de Raad en daarna kan het College pas persberichten uitzenden. Nu loopt men voor de muziek uit en nog lang niet zeker is of de jaarrekening zoals die nu voorligt ook daadwerkelijk door de Raad wordt vastgesteld. Door nu al een persbericht uit te sturen zaait het College verwarring. Dit is weer typisch een College wat voor alles denkt aan publiciteit in plaats van te denken aan de inhoud en de juiste verhoudingen binnen de gemeente. Ook de tijd die dit soort capriolen kost aan ambtenaren en bestuurders kan beter besteed worden. Over de jaarrekening valt een hoop te zeggen. Nog steeds loopt de gemeenteschuld loeihard op, worden irreële activa opgevoerd en vinden geen afboekingen van de te hoog gewaardeerde gronden plaats. Dit alles wordt natuurlijk onderwerp van discussie in de raadsvergadering. Ook een aantal andere zaken worden bewust of onbewust in de jaarrekening niet op de juiste wijze meegenomen. Ook dit zal door Westland Verstandig in de raadsvergadering van 14 juli 2015 naar voren gebracht worden. Het had het College gesierd als men tot na afloop van die vergadering gewacht zou hebben met persberichten zoals men nu uitgeeft.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top