skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Wethouder Ouwendijk van VVD Westland heeft niets geleerd en gaat weer in de fout met de eventuele nieuwe raadsaccountant

Westland Verstandig: Wethouder Ouwendijk van VVD Westland heeft niets geleerd en gaat weer in de fout met de eventuele nieuwe raadsaccountant

Bijgaand memo ontvingen de fracties van de griffier. Wethouder Ouwendijk spreekt en geeft aan dat het College gemandateerd wil worden om te komen tot de benoeming van een raadsaccountant. Dit is in strijd met de wet (artikel 156 lid 2g Gemeentewet) waarin wordt aangegeven dat er geen delegatie mogelijk is van de bevoegdheid van de Raad om de accountant te benoemen. Dit is de wereld op zijn kop.

Voorts worden weer opnieuw allerlei schrikbeelden opgeworpen. Het moet mogelijk zijn om voor 2015 op korte termijn een nieuwe accountant voor de gemeente Westland te vinden. Die accountant moet natuurlijk dan alleen voor de Raad het controlewerk doen en niet ook opdrachten van het College gaan ontvangen. De voorbereiding en de benoeming van de raadsaccountant is natuurlijk aan de Raad zelf en niet aan de wethouder. Dit is wederom een poging van wethouder Ouwendijk om invloed uit te oefenen op de controle over zijn jaarstukken. Deze wethouder geeft nu het zoveelste bewijs af dat hij absoluut ongeschikt is om in Westland de financiën te beheren. Ook weet hij (te) vaak niet meer wat hij beloofd of gezegd heeft. Dit moet gevolgen hebben daar dit niet op deze wijze kan doorgaan.

De fractie van Westland Verstandig zal dan ook blijven aandringen op een extra raadsvergadering en als geen van de fracties wil meewerken en ook de burgemeester geen extra raadsvergadering wil uitschrijven, dan zal het helaas pas in oktober aan de orde komen. Alleen al de inhoud van het memo van de wethouder rechtvaardigt het verlangen om op zijn vertrek aan te dringen.

bijlage persbericht 23-9-15 Memo aan presidium over controle 2015

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top