skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig wordt ten onrechte niet toegelaten bij gesprek met Deloitte hedenmiddag te 15.30 uur in gemeentehuis Naaldwijk

Westland Verstandig wordt ten onrechte niet toegelaten bij gesprek met Deloitte hedenmiddag te 15.30 uur in gemeentehuis Naaldwijk

Westland Verstandig heeft de onaanvaardbare dubbelrol van de accountant van de Raad aan de orde gesteld. De accountant blijkt, zonder dit vooraf te melden aan de Raad, opdrachten te hebben geaccepteerd van het College en op grond daarvan adviezen/aanwijzingen/diensten verricht te hebben ten behoeve van het College. Bij de controle van de jaarrekening komen die diensten/adviezen/aanwijzingen dan ook weer aan de orde en het moge duidelijk zijn dat eigen diensten controleren niet is zoals een accountant hoort te handelen. Vanaf het begin heeft Westland Verstandig zich op het standpunt gesteld dat Deloitte wel de huidige controlewerkzaamheden 2014 dient af te maken, zij het onder strakke condities. Na afronding kunnen dan klachten worden ingediend over de handelwijze van zowel Deloitte als het College. Ook het College is natuurlijk fout door opdrachten te geven aan de raadsaccountant.

Inmiddels bestaat er verwarring over de maatregelen om de bedreiging van de onafhankelijkheid tegen te gaan. Bij dit persbericht wordt gevoegd de mededeling van de accountant van 21 mei 2015 waarin Deloitte aangeeft dat de AFM van oordeel is dat de door Deloitte voorgestelde maatregelen voldoende zijn. Vervolgens geeft Deloitte enkele dagen later, zij bijgevoegde mail, aan dat de AFM condities heeft geformuleerd en dat Deloitte deze aan het bestuderen is.

Deloitte weigert de correspondentie af te geven tussen haar en de AFM en Deloitte weigert ook alle opdrachten vanaf 1 januari 2010 die het College gegeven heeft te verstrekken.

Vanmiddag is een gesprek gepland tussen de burgemeester/voorzitter Presidium enerzijds en Deloitte anderzijds. Dit is het vervolggesprek van 15 mei jl. Gisteren is er een hoop gedoe ontstaan over een letterlijk besprekingsverslag zoals de griffier dat gemaakt heeft van het gesprek van 15 mei jl. Deloitte is boos dat er opnames gemaakt zijn van het gesprek. Dat besprekingsverslag heeft Westland Verstandig inmiddels op haar site geplaatst omdat dat verslag niet geheim was en ook de bespreking van 15 mei jl. niet geheim is geweest. Het besprekingsverslag is op tal van punten onthutsend.

De fractie van Westland Verstandig heeft aangegeven vanmiddag, als de maatregelen besproken worden die de accountant in acht moet gaan nemen, aanwezig te willen zijn als gesprekspartner, maar in ieder geval als toehoorder. De burgemeester die uiteraard ook belang in deze heeft omdat hij voorzitter van het College van B&W is, die ook in de fout gegaan zijn en wier handelwijze ook tezijnertijd aan de orde gaat komen, heeft belang bij sturing. De voorzitter van het Presidium heeft in deze geen status en de fractie van Westland Verstandig heeft geen vertrouwen in deze gang van zaken. Zeker gezien de gang van zaken rond het gesprek van 15 mei jl. zal duidelijk zijn dat er waarschijnlijk geen bandopnamen gemaakt worden van dit gesprek.

Overigens is Deloitte ook gewezen op haar eigen verantwoordelijkheid in deze bij brief van 26 mei 2015. Bij brief van 26 mei 2015 heeft mijn fractie Deloitte daarop gewezen. Die brief treft u bijgaand aan.

Onze fractie zal vanmiddag om 15.30 uur bij de kamer van de burgemeester gewoon aanwezig zijn en wij wensen absoluut toegelaten te worden tot het gesprek. Als dat niet gebeurt zal de zaak alleen maar verder escaleren en niet aanwezig mogen zijn doet vermoeden dat de achterkamertjes nog steeds volledig werken. Wij vinden dat onacceptabel.

Uiteraard kan de pers eventueel aanwezig zijn bij de aanvang van het gesprek te 15.30 uur in het gemeentehuis Naaldwijk in de kamer van de burgemeester en wellicht als we worden toegelaten tot het gesprek dan kunnen we na afloop ook aangeven welke condities Deloitte zichzelf gaat opleggen om de onafhankelijkheid te waarborgen bij de verdere controle van de jaarrekening 2014. Nogmaals Westland Verstandig vindt wel dat Deloitte deze jaarrekening moet afmaken en gelukkig is de AFM dat met Westland Verstandig eens. Tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. heeft Westland Verstandig deze gang van zaken overigens al voorspeld.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

bijlage persbericht 28-5-15

bijlage persbericht 28-5-15 e-mail Deloitte 26 mei 2015

Back To Top