skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig:Wat is er toch aan de hand met de gunningsovereenkomst voor de twee nieuwe halve gemeentehuizen?/ Wethouder Meijer liegt tijdens commissievergadering

Westland Verstandig:Wat is er toch aan de hand met de gunningsovereenkomst voor de twee nieuwe halve gemeentehuizen?/ Wethouder Meijer liegt tijdens commissievergadering

Op 14 oktober 2015 heeft wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland tijdens de raadsvergadering toegezegd dat de complete gunningsovereenkomst met bijlagen door de fractie van Westland Verstandig kon worden ingezien. Uiteraard onder oplegging van geheimhouding daar blijkbaar de inwoners van Westland niets mogen weten over de inhoud van de overeenkomst. Op zich is dat al vreemd nu het een overeenkomst betreft met een contractspartij en die contractspartij natuurlijk geen enkele geheimhouding in acht behoeft te nemen. Het betreft voorts een overeenkomst die weinig geheimen zal bevatten, behalve dan wanneer het College allerlei zaken onder de pet wil houden die wel de gemeente en ook de burgers gedurende 25 jaar zullen raken. De overeenkomst is medio augustus getekend en is dus aanwezig. Waarom die niet ter inzage wordt gegeven is dan ook volstrekt onduidelijk. Nu heeft de wethouder weer aangegeven dat er een memo komt. Betekent dat dan dat de reeds ondertekende overeenkomst is aangepast of nog wordt aangepast? Dit is natuurlijk vreemd. De wethouder maakte tijdens de commissiebehandeling al een zinspeling dat eerst nog de rente vastgezet moest worden, maar nogmaals in een getekende overeenkomst zal de gemeente toch geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen? Voorts had het College daarover al op 13 oktober 2015 gesproken. Wederom achterkamertjespolitiekachtige en aan de inwoners van Westland niet te verklaren handelwijze ook nu weer van deze wethouder. Waarom wordt de overeenkomst achtergehouden en wordt deze gewoon niet verstrekt zodat zowel de inwoners van Westland als ook de raadsleden kennis kunnen nemen van de wijze waarop het geld van de burgers besteed wordt. Wethouder Meijer vliegt inmiddels alle kanten op. Op 14 oktober 2015 heeft hij toegezegd: “U kunt het gunningscontract altijd onder geheimhouding komen inzien”. Daarnaast zegt hij toe binnen drie weken aan de Raad een memo te sturen over de zogenaamde financial closing over de rentestand. Wethouder Meijer heeft dus opzettelijk gelogen tijdens de commissievergadering van 3 november door de commissie voor te houden dat het gunningscontract pas na 2 à 3 weken ter inzage gegeven zou worden. Waarom was dit nodig?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top