skip to Main Content

Persbericht Westlandse Zoom

Westland Verstandig: Tegen achterkamertjespolitiek en wegmoffelen van problemen bij Westlandse Zoom Het College van B&W wil volgende week dinsdag tot twee keer toe met gesloten deuren vergaderen over de financiële situatie bij de Westlandse Zoom. Op 7 november 2014, één dag na behandeling van de begroting in de Raad, stuurt het College een, naar blijkt, vòòr 6 november 2014 gemaakte brief aan de Raad waarin het College aangeeft dat de Westlandse Zoom B.V. haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Daarom moet de gemeente financieel bijspringen met een bedrag van € 17 miljoen. De brief van 7 november 2014 was duidelijk en gaf aan op welke punten de Westlandse Zoom haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Het College liet na persberichten snel weten dat er bij de Westlandse Zoom niets aan de hand was. Het College wil nu op 25 november 2014 eerst in een besloten informatiebijeenkomst en later in een besloten raadsvergadering met de Raad van gedachten wisselen over de financiële situatie bij de Westlandse Zoom. Waarom met gesloten deuren als er niets aan de hand is? Westland Verstandig zal zich verzetten tegen deze wijze van wegmoffelen van problemen. De burgers hebben recht om te weten wat er aan de hand is en vandaar dat er ook in het openbaar vergaderd moet worden over deze aangelegenheid. Immers bij de begroting doen alsof er niets aan de hand is en een dag later de Raad confronteren met financiële problemen, hoort niet thuis bij een transparante wijze van besturen. Op dinsdag 25 november a.s. zal blijken of de Raad het met deze achterkamertjespolitiek van het College eens is. Namens de fractie van Westland Verstandig Peter Duijsens, Fractievoorzitter

Back To Top