skip to Main Content

Persbericht Zwembad de Hoge Bomen

Westland Verstandig: Sluiting zwembad De Hoge Bomen steeds meer waanzinnig

Tijdens de raadscommissie van 3 december 2014 heeft de fractie van Westland Verstandig het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over kosten die sluiting van het zwembad De Hoge Bomen met zich mee zou brengen. Het College deelde mede dat alleen al de sloop een bedrag van € 825.000,– kost en dan komen daar nog eventueel bijkomende kosten zoals afvloeiing personeel, beheer van de open ruimte en eventueel overige verplichtingen bij. Kort en goed: een kostenpost van ruim € 1.000.000,– die niet begroot is en waarmee de gemeenteschuld verder weer oploopt. Sluiting betekent dus niet alleen het wegvallen van het beste zwembad van Zuid-Holland en één van de drie beste zwembaden van Nederland met bijna 200.000 bezoekers, maar ook nog eens een niet begrote kostenpost die waarschijnlijk meer dan € 1.000.000,– zal gaan bedragen.

Inmiddels heeft Optisport, de exploitant van het zwembad, berekend dat voor 10 jaar openhouden van het zwembad een bedrag voor te treffen voorzieningen nodig is van € 760.000,– inclusief een maatregel om het zwembad duurzamer te maken waarvoor € 100.000,– is uitgetrokken. Daarnaast zou Optisport voor tien jaar het zwembad weer willen gaan gebruiken en het gehele zwembad een facelift geven door voorzieningen aan te brengen die ook in andere zwembaden die zij beheren er al zijn. Uiteraard betekent het openhouden van het zwembad ook weer een jaarlijkse last aan exploitatiebijdrage, maar daartegenover staat dat ook huur ontvangen wordt en Optisport, naar verluidt, bereid is over een minder hoge exploitatiebijdrage te praten. De fractie van Westland Verstandig vindt dat het College dat gesprek aan moet en erin moet kunnen slagen om voor tien jaar het zwembad open te houden.

Begrepen wordt voorts dat de verenigingen op het sportpark De Hoge Bomen in gesprek zijn over een masterplan voor het gehele sportpark en het openhouden van het zwembad is ook om die reden belangrijk daar dat zwembad wellicht een plaats kan krijgen in het hele masterplan.

Het openhouden van het zwembad betekent ook dat 200.000 bezoekers van het zwembad gebruik kunnen blijven maken. Ook de vele verenigingen worden dan niet in hun voortbestaan bedreigd en kunnen van het zwembad gebruik blijven maken. Westland Verstandig zal eventueel samen met LPF Westland, die ook verklaard hebben voorstander te zijn van het openhouden van het zwembad, trachten dat te realiseren door met voorstellen te komen. Bij de vraagbeantwoording bleek voorts dat de prijsvragen nog niet zijn opgestart en dat is tekenend voor hetgeen het College waarschijnlijk wil: sluiten. De wethouder gaf in feite ook aan dat dat nog steeds de insteek is, tenzij iemand voor 1 euro het zwembad wil overnemen. Dat laatste is natuurlijk een illusie waarvan ook het College weet dat die niet in vervulling zal gaan.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top