skip to Main Content

Westland Verstandig dient motie in met oproep aan partijen en College om te komen tot een open, eerlijk en betrouwbaar bestuur/geen achterkamertjes en geen magic tricks en trucs

Westland Verstandig dient motie in met oproep aan partijen en College om te komen tot een open, eerlijk en betrouwbaar bestuur/geen achterkamertjes en geen magic tricks en trucs

Komende raadsvergadering zal Westland Verstandig een aantal moties indienen waarin ze de Raad vraagt zich uit te spreken voor een betere samenwerking, waarbij openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid de leidraad zijn en het belang van de inwoners voorop moet staan. Deze motie wordt ingediend met een tweetal andere moties. Intrekking van het raadsbesluit van 8 december 2015, waarbij een uitvoerende commissie werd ingesteld voor het “aanpassen” van het reglement van orde. Westland Verstandig zou onderdeel uitmaken van die commissie. Enkel om dat te ontgaan bedachten de andere partijen een truc: een 5-manswerkgroep onder leiding van de presidiumvoorzitter, die in de achterkamertjes aan het werk ging. Geen stukken, geen verslagen, geen inzicht in de tijden en wijze van vergaderen en een inbreng van adviseurs van de burgemeester. Per toeval kwam Westland Verstandig daar achter. Mails werden haar toegespeeld waarin zelfs wordt vermeld dat deze niet “verspreid” mogen worden. Op 8 december heeft Westland Verstandig tegen het besluit gestemd. Nu geen uitvoering gegeven wordt aan dat besluit kan dat maar beter worden ingetrokken. Vreemd is het dat Westland Verstandig de andere partijen moest wijzen op het besluit en het niet naleven daarvan. De andere partijen deden verrast. Blijkbaar is de tekst van het besluit van 8 december ook al door bestuursadviseurs bedacht.

De tweede motie ziet op de treurige gang van zaken de afgelopen weken, het gedrag van de andere fracties en vooral de rol van de presidiumvoorzitter. In de achterkamertjes werden 5 regelingen anti Westland Verstandig en anti burgerinspraak gemaakt. Er werd een poging gedaan om Westland Verstandig, zonder dat zij daarbij betrokken werd, de mond te snoeren. De presidiumvoorzitter weigerde des verzocht Westland Verstandig volledig te informeren en te betrekken bij de vergaderingen. Toen een aantal mails “uitlekten” naar Westland Verstandig was de maat voor haar vol. Dit kon echt niet. Hierop ziet de 2e motie. Duidelijk is dat Westland Verstandig de handelwijze van de andere fracties afkeurt en door de rol van de presidiumvoorzitter in het hele proces het vertrouwen in hem is kwijtgeraakt.

 

De 3 moties worden bijgevoegd.

motie 19-4-16 A, B en C

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top